Tiedote 17.02.2017

THL:n Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2016 on ilmestynyt

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset Suomen tilastotiedot hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä yksissä kansissa. Käsikirja on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnossa, kehitystoiminnassa sekä tutkimuksessa työskentelevien käyttöön.
Vuosikirjassa keskeiset sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot on ryhmitelty aihealueittain. Tiedot esitetään aikasarjoina ja aikasarjan viimeisen vuoden tieto maakunta- tai sairaanhoitopiirialueluokituksella. Vuosikirjan lopussa oleva Sosiaali- ja terveysalan seurantaindikaattorit -osa palvelee sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten ohjelmien seurantaa.