Tiedote 10.12.2019

THL:n arviointiraportti: Kainuussa sote-palvelujen tarve on suuri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiraportissa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista todetaan, että Kainuun väestö on ikääntyvää ja sairastavuus korkeaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että palvelun tarve on suurta ja palveluja käytetään paljon.

Kainuussa palvelujen kysyntään vastaamista vaikeuttaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon lääkäripula. Toimintoja joudutaan hankkimaan hintavilla erillisjärjestelyillä, muun muassa ostopalvelulääkäreillä. Viime vuosien lainsäädännön ratkaisut, etenkin päivystysasetus ja keskittämisasetus, ovat lisänneet varautumisen kustannuksia ja ostopalveluiden tarvetta. Tämä näkyy etenkin erikoissairaanhoidon isoina kuluina.

Ikääntyneiden palvelut toimivat hyvin

Raportissa todetaan, että Kainuussa ikääntyneiden palvelut vaikuttavat toimivilta. Omaishoidon tukea hyödynnetään maan eniten, kotihoitoon on kohdennettu henkilöstöä. Säännöllinen kotihoito on yleistä, ja yöaikaista palvelua arkena ja viikonloppuna tarjotaan enemmän kuin muualla maassa. Sekä vammaispalveluissa että ikääntyvien palveluissa laitospainotteisuutta on siis saatu purettua, ja painopiste on siirtynyt avohoitoon.

Kainuulla on koko maassa pitkäaikaisin (15 vuoden) kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä samassa organisaatiossa. Tämä on luonut hyvän pohjan yhteistyölle, jota tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Kainuun uuden sairaalan perusajatus on tehokas resurssien käyttö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajat ylittäen, ja yhteistyö ulottuu entistä enemmän myös sosiaalipalvelujen puolelle.

Tärkeä asia on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (HYTE-toiminta). Kainuussa se on organisoitu aktiiviseksi yhteistyöverkostoksi, jossa kaikki kunnat ovat sitoutuneesti mukana.

Kainuussa omaa toimintaa kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi raportissa mainittu puute eli huumeidenkäyttäjien matalan kynnyksen palvelut on sittemmin korjattu, ja toiminta on aloitettu kesäkuussa 2019.