Tiedote 28.04.2021

Tarjouspyyntö ulkoalueiden hoitotyöt, kesä –ja talvikunnossapito

Ennakkotieto: Kai­nuun so­siaa­li -ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä tulee pyy­tämään ulkoalueiden hoitotyötä tar­joa­vilta yri­tyk­siltä tarjouksia alkukesästä 2021.

Tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kohteisiin tutustumista. Kohdekuvaukset ja kohteisiin tutustuminen on kuvattu julkaistavassa tarjouspyynnössä.