Tiedote 24.05.2017

Sote-valinnanvapauden pilotointia selvitetään

Sote-valinnanvapauden pilotointia selvitetään

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 22.5. Kainuun soten suunnitelmaa hakeutua sote-valinnanvapauden pilotointikokeiluun.

Uutta valinnanvapausmallia on mahdollista pilotoida eri puolilla Suomea jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa. Valtio myöntää pilotteihin rahoitusta. Kriteerit pilotteihin osallistumiselle ja rahoituksen saamiselle on nyt julkaistu.

Sote-uudistuksen projektiryhmä on hyväksynyt 22.5. valinnanvapauspilottien osallistumiskriteerit. Pilottien valtionavustus järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen haku alkaa maanantaina 29.5.2017 ja toinen haku toteutetaan syksyllä. Tarkempi aikataulu julkaistaan ensimmäisen haun alkaessa.

Valinnanvapauden pilottihankkeet voidaan toteuttaa joko sote-keskus-pilottina (ns. suoran valinnan palvelujen pilotti), henkilökohtaisen budjetin pilottina tai näiden yhdistelmänä. Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa.

Hallitus tekee pilottimaakunnista päätökset niin, että pilotit voisivat käynnistyä 1.1.2018 ja käytännössä olla toiminnassa viimeistään 1.7.2018.

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä päätti, että Kainuussa selvitetään mahdollisuutta päästä mukaan valinnanvapauden pilotointiin. Lopullinen hakupäätös tehdään tiiviin selvitystyön pohjalta 19.6. ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Muodollisesti asiasta päättää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ja Puolangan osalta Puolangan kunnanhallitus. Henkilöstöjärjestöt suhtautuivat pilotointiin varauksellisesti, koska Kainuussa on joka tapauksessa meneillään mittavia uudistushankkeita (esim. uusi sairaala) ja resurssit ovat tiukalla.

Uuden maakunnan organisaatio

Kainuun tulevan maakuntaorganisaation luonnosta käsiteltiin ensimmäisen kerran ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä hyväksyi valmistelun peruslinjaukset, mutta korosti demokratiaelementin eli luottamustoimielinrakenteen jatkotyöstämistä sekä asiakaslähtöisyyden huomioimista palveluorganisaatiossa.

Tulevan maakunnan organisaatio ja johtamisjärjestelmä palaa jatkovalmisteluun ja ohjausryhmä päättää asiat kesäkuun kokouksessa.

Väliaikaishallinnon resurssit

Kainuulle on myönnetty valtionavustusta vuodelle 2017 maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon tarpeisiin n. 382 000 euroa.

Sipilän hallituksen 19.5. julkaisema lisätalousarvioesitys tuo lisäeuroja maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Maakuntien tietohallinnon perustamiseen sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin ehdotetaan 22 miljoonan euron lisäystä. Tänä vuonna käytettävissä on näin ollen yhteensä yli 53 milj. euroa. Lisäksi erillis rahoitetaan tietohallinnon kehittämistä mittavilla panostuksilla. Kainuun osuus tästä lisärahoituksesta ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

 

Lisätiedot: Ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhonen, timo.v.korhonen@eduskunta.fi