Tiedote 30.04.2020

Sosiaalisen luototuksen käsittelyyn katkos ajalla 1.5-31.7.2020

Sosiaalisessa luototuksessa ei oteta uusi hakemuksia vastaan ajalla 1.5-31.7.2020 vähäisen luottopääoman, hakemusjonon sekä pandemiatilanteen vuoksi. Pandemiati­lan­teen niin vaa­ties­sa kes­key­te­tään so­siaa­li­sen luo­ton ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly ja pää­tös­ten te­ko.

Lisätietoja antavat
Veera Rinne, 044 716 7036, veera.rinne@kainuu.fi
Päivi Ahola-Anttonen, 044 710 1792, paivi.ahola-anttonen@kainuu.fi