Tiedote 03.01.2018

Sosiaalipäivystys Kainuun sotessa 3.1.2018 alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä otetaan keskiviikosta 3.1.2018 alkaen käyttöön ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä kansalaisille avoin yleinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero. Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa soitetaan sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soitetaan hätäkeskukseen 112.

Kainuun soten so­siaa­li­päi­vys­tys oh­jaa ja neu­voo kii­reel­li­sen so­siaa­li­huol­lon tar­pees­sa ole­via kun­ta­lai­sia Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen alueella. Sosiaalipäivystyksen teh­tä­viä ovat äkil­li­set krii­sit, kuten per­he- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­ti­lan­teet, on­net­to­muu­det, päih­de- tai mie­len­ter­vey­son­gel­mat tai il­man hoi­vaa ja tur­vaa jää­nyt lap­si tai van­hus.

Vir­ka-ai­ka­na ar­ki­sin ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–15.00 kiireettömissä las­ten­suo­je­lu­tilanteissa yh­teyt­tä ote­taan oman asuin­kun­nan las­ten­suo­je­lun so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin ja muis­sa kii­reettömissä asiois­sa oman asuin­kun­nan ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­lui­den so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­hin, joiden yhteystiedot löytyvät Kainuun soten verkkosivuilta ja jokaiseen kotitalouteen jaetusta Kainuun soten palveluoppaasta.

Lisätietoa

Pentti Kovalainen
lastensuojeluyksikön johtaja
p. 044 797 0673
pentti.kovalainen@kainuu.fi  

Matti Heikkinen
perhepalvelujohtaja
p. 044 750 2424
matti.heikkinen@kainuu.fi 

Kainuun soten palveluopas, ks. https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2017-04/Palveluopas_paivitetty_21062016.pdf