Tiedote 20.04.2018

SOS Kainuu ja ISO SOS hankkeet puhaltavat yhteen hiileen

Tavoitteena sosiaalisen kuntoutuksen ja aikuissosiaalityön toimiva kokonaisuus maakunta- ja soteuudistus huomioiden 

Kainuun soten hallinnoimissa ESR-rahoitteisissa SOS Kainuu (2017-2018) ja ISO SOS (2018-2019) –hankkeissa tavoitteena on, että sosiaalisen kuntoutuksen ja aikuissosiaalityön palvelut ja verkostot toimivat hyvin yhteen sekä asiakkaiden osallisuus elämästään ja yhteiskunnasta kasvaa. Hankkeet kehittävät sosiaalisen kuntoutuksen (SHL 1301/2014, 17 §) ja aikuissosiaalityön työparityötä ja omatyöntekijyyttä, kehittäjäasiakkuutta, jalkautuvaa ja rakenteellista työtä (SHL 1301/2014, 7§), vaikuttavuuden arviointia sekä tiedotusta. Hankkeet vaikuttavat eri tahojen kanssa yhteistyössä päättäjiin. SOS Kainuu –hanke kokoaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelut Kainuun soten Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle ja toteuttaa ostopalvelupilotin.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella toteutettavaa tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi: arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen. Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä. Tavoitteena on lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. Sosiaaliohjauksella (SHL 1301/2014, 16 §) tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa.

SOS Kainuun asiakastavoitemäärä on 125 henkilöä: yli 130 asiakkuutta on jo toteutunut. Hankkeessa tehdään yksilöllistä asiakaslähtöistä työtä ja se voi sisältää myös ryhmä- ja työtoimintaa. ISO SOS:ssa tavoitteena on noin 45 asiakasta.

Hankkeet organisoivat yhteisöllisiä, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia tarjoavia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. SOS Kainuu-hanke on kehittänyt niitä Kajaanissa Spartakin ja Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen, Kuhmon ja Sotkamon A-kiltojen, Sotkamon 4H-yhdistyksen, Suomussalmella Ylä-Kainuun A-killan ja Vuokin kyläyhdistyksen kanssa. ISO SOS hanke liittyy mukaan kuvioon.

SOS Kainuu hanke on järjestänyt monitoimijaiselle verkostolle opintokäynnin Kuopioon, muutostyön koulutuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen koulutusohjelman. Koulutuskokonaisuuden osa-alueet ovat: sosiaalisen kuntoutuksen työorientaatio, omatyöntekijyys ja prosessimainen työskentely, verkostotyö, asiakkaan arjen sujuvuuden tukeminen, ryhmätoiminta sekä vaikuttavuuden arviointi ja jatkopolut. ISO SOS -hanke järjestää valmennusta dialogisesta suhde perustaisesta muutostyöstä, rakenteellisesta sosiaalityöstä ja vaikuttavuusmittareista.

Vuonna 2016 Kainuun sotessa tehtiin sosiaalisen kuntoutuksen selvittämisprosessi, jossa oli mukana yli 180 henkilöä. On tärkeää hahmottaa palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuuta sekä rakenteita ja eri toimijoiden rooleja. Kainuun haasteita ovat sosioekonomisesti heikompi tila kuin koko maassa ja erot väestöryhmien kesken. (THL 2013; Kainuu ohjelma 2015; Kaikkonen 2008.) Tolokusti -työllisyydenhoidon käsikirjatyössä on todettu tarve kehittää työllistymisen alkuvaiheen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä ja osuvia palveluja!

SOS Kainuu projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen ja ISO SOS kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Tuikka

etunimi.sukunimi@kainuu.fi