Tiedote 30.05.2017

Savuttomana leikkaukseen -toimintamalli otetaan käyttöön Kainuun sotessa

Savuttomana leikkaukseen -toimintamalli otetaan käyttöön Kainuun sotessa syksyn 2017 aikana. Henkilöstölle on järjestetty koulutuksia savuttomuuden edistämisestä ja savuttomana leikkaukseen -toiminnasta. Toimintamallin käyttöönottoa kokeillaan leikkaukseen tulevan tekonivelpotilaan ja/tai verisuonikirurgisen potilaan hoitoketjussa. Sitten toimintamalli laajennetaan myös muihin leikkausryhmiin.

Tupakoinnin lopettaminen kahdeksan viikkoa ennen leikkausta vähentää merkittävästi komplikaatioita. Tutkimusten mukaan potilaan leikkausta edeltävä tupakoinnin lopettaminen vähentää selvästi toimenpiteeseen liittyneitä sivuvaikutuksia ja edistää paranemista. Esimerkiksi haavat paranevat tupakoimattomuuden aikana nopeammin, infektioriski vähenee, potilaan yleinen terveydentila kohenee ja leikkauksesta toipuminen nopeutuu. Tupakointi voi olla peruste perua tai siirtää leikkaus. Toimintamalli on käytössä useissa sairaanhoitopiireissä.

Terveyskeskuksessa lääkäri tekee potilaalle lähetteen leikkausarviota varten ja kartoittaa potilaan tupakointitottumukset. Potilalle jaetaan tietoa siitä, että tupakointi vaikeuttaa leikkausta ja siitä toipumista. Tavoitteena on, että potilas valitsee tupakoinnin lopettamisen ennen leikkausta ja hänet ohjataan tupakoinnin vieroituksen yksilö- tai ryhmäohjaukseen terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon. Ohjauksen toteutusta voidaan suunnata myös alueen apteekkeihin.

Oleellista savuttomana leikkaukseen toiminnassa on potilaan oma motivaatio tupakoinnista luopumiseen. Leikkaukseen tuleminen lisää halukkuutta elämäntapamuutokselle. Tavoitteena on pysyvä savuttomuus, mutta paljon on saavutettu, kun välittömät leikkaustulokset paranevat komplikaatioiden vähentyessä.

Savuttomana leikkaukseen toteuttaa osaltaan Savuton Suomi vuoteen 2030 mennessä -tavoitetta. Suomesta halutaan kokonaan savuton jo 14 vuoden päästä. Aiemmin tupakointi haluttiin kitkeä Suomesta vuoteen 2040 mennessä, nyt aikataulua halutaan edistää 10 vuodella.