Uutinen 14.10.2017

Sairaaloiden työnjakosuunnitelmat etenevät pohjoisella erityisvastuualueella

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) viisi sairaanhoitopiiriä valmistelevat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaa selvitystä siitä, miten työnjako ja sen tavoitellut taloudelliset vaikutukset sekä sitoutuminen yhtenäisiin hoidon perusteisiin ovat toteutuneet.

Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten luottamushenkilö- ja virkamiesjohto käsittelivät asiaa kokouksessaan Hyrynsalmella 11.–12.10.2017. Sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä virkamiesjohto ovat perinteisesti kokoontuneet loppukesästä, mutta tänä vuonna valtuustokauden vaihtuminen siirsi kokouksen syksyyn.

Valtioneuvosto antoi viime elokuussa asetukset erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä sekä kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetusten mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle on toimitettava lokakuun loppuun mennessä selvitykset siitä, miten valtakunnallinen ja alueellinen kokonaisuuksien suunnittelu ja yhteensovittaminen sekä kiireellistä hoitoa koskeva työnjako ja sitoutuminen yhtenäisiin hoidon perusteisiin ovat toteutuneet.

Samalla erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on laadittava yhdessä perusteltu kuvaus työnjaostaan, keskitetyistä tutkimuksista ja hoidoista sekä kiireellistä hoitoa koskevasta työnjaostaan.

Pohjoisella erityisvastuualueella Oulun yliopistolliseen sairaalaan kootaan ne vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa. OYS-erva-alueella on vuositasolla kyse muutamista kymmenistä leikkauksista.

Näiden lisäksi eräitä syöpäleikkauksia on keskitettävä joko kokonaan OYS:aan tai vähempään kuin viiteen keskussairaalaan. Tämä merkitsisi toimenpidekohtaisesti muutamien kymmenien leikkausten vähenemistä vuositasolla jostakin tai joistakin erityisvastuualueen keskussairaaloista. Alueen keskussairaaloiden (Oulun yliopistollinen sairaala, Kainuun keskussairaala Kajaanissa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kokkolassa, Lapin keskussairaala Rovaniemellä ja Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä) toimintalukuja ja työnjaon edellytyksiä selvitetään vielä tarkemmin.

Uusi asetus edellyttää, että lonkan ja polven tekonivelleikkaukset keskitetään yksiköihin, joissa niitä tehdään vähintään noin 600 vuodessa. Tämä nähtiin ongelmaksi traumakirurgian eli vakavien tapaturmien leikkaushoidon edellyttämän osaamisen ja valmiuden ylläpidon kannalta. Työnjakomallia tekonivelkirurgiassa työstetään jatkossa siten, että alueen päivystävien sairaaloiden traumakirurginen päivystysvalmius kyetään turvaamaan huomioiden sairaaloiden leikkaussalikapasiteetti ja potilaan valinnanvapaus. Akuuttipsykiatriaa ja synnytystoimintaa koskeva asetusten laatuvaatimusten mukainen työnjakomalli valmistellaan päätettäväksi ensi vuoden puolella.

Lisätiedot:

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 044 7773 033

Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, Lapin sairaanhoitopiiri, 040 5323 998

Ilkka Luoma, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, 044 7307 628

Riitta Luosujärvi, sairaanhoitopiirin johtaja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja, 040 5045 725

Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 08 3154 301