Tiedote 04.01.2018

Sähkökatkojen aiheuttamat vaaratilanteet jatkuvat edelleen Kainuussa (päivitetty 4.1. klo 16.05)

Lu­mi­kuor­mis­ta joh­tu­vat säh­kö­kat­kot jat­ku­vat edel­leen lä­hes ko­ko Kai­nuun alueel­la. Merkittävimmät häiriöt ovat Ylä-Kainuun alueella. Vi­ko­ja kor­ja­taan ko­ko ajan, mut­ta huo­non sää­ti­lan vuok­si ti­lan­ne on vai­kea. Sääennusteen mukaan vetinen lumisade jatkuu viikonlopun yli ja sähköverkkojen häiriötilanteiden odotetaan pahenevan tulevan viikonlopun aikana. Kuntalaisten on syytä varautua sähkönjakeluhäiriöihin ja niistä aiheutuviin vaikutuksiin.

Kainuun pelastuslaitos on ottanut yleisjohtovastuun ja koordinoi tilannetta yhteistyössä Loisteen, Eltelin ja Kainuun soten kanssa. Pelastuslaitos valmistautuu pyytämään Puolustusvoimia osallistumaan pelastustoimintaan.

Hä­tä­ti­lan­tees­sa ote­taan yh­teyt­tä hä­tä­nu­me­roon 112. Kos­ka lu­mi­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat säh­kö­kat­kok­set voi­vat jat­kua, myös hä­tä­nu­me­ron toi­min­nas­sa voi ol­la häi­riöi­tä. Mi­kä­li yh­teyt­tä hä­tä­nu­me­roon ei saa­da, kii­reel­lis­tä hoi­toa tar­vit­se­vat tai pit­käai­kais­ten säh­kö­kat­ko­jen vuok­si va­ka­vis­sa on­gel­mis­sa ole­vat asuk­kaat voi­vat poik­keuk­sel­li­ses­ti ha­keu­tua hä­tä­ti­lan­tees­sa ter­vey­sa­se­mil­le tai vuo­de- ja hoi­vao­sas­toil­le.

Kainuun pelastuslaitos on ottanut käyttöön häiriötilanteen ajaksi päivystysnumeron 044 7100 112 mahdollisia puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja varten.

Kainuun sotella on käytössä häiriötilanteen ajaksi päivystysnumero 08 6156 2300

Sairaanhoitajan puhelinnumero 08 6156 6000. Lisätietoja sote-palveluoppaasta.

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevia kuntalaisia.
Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, onnettomuudet, päihde- ja mielenterveysongelmat tai ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus. Sosiaalipäivystys 044 797 0676

Kainuun soten mielenterveys-ja päihdepäivystys (päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja) ma-pe 8.00-20.00 la-su 10.00-20.00 numerossa 044 790 0051

Loiste Sähköverkko Oy 0800 9 2500

Loisteen keskeytyskartta

Pahasti Poikki: Näin selviät pitkästä sähkökatkosta -opas

 

Kuntien omat palvelupisteet:

Kajaani:

Pääterveysasema, Satamakatu 2

Vuolijoen terveysasema, Papintie 2

Sotkamo: 

Terveysasema, Keskuskatu 9

Kuhmo: 

Terveysasema, Kirkkotie 16

Suomussalmi: 

Suomussalmella ja Hyrynsalmella tilapäinen vedenjakelupiste on järjestetty Suomussalmen (Voimakatu 6) ja Hyrynsalmen (Ratatie 4) paloasemille. sekä Kiannon Kuohut kylpylässä

Haja-asustusalueiden kyläyhdistyksiä ja kauppoja kehotetaan varaamaan vettä mahdollisia katkoksia varten. Kunnan vesihuolto tiedottaa haja-asutusalueen toimijoille varautumisesta tekstiviestillä. Tarvittaessa kunta varautuu kuljettamaan vettä haja-asutusalueille

Kylpylä Kiannon Kuohut toimii edelleen normaalien aukioloaikojen puitteissa sähkökatkoksista pitkään kärsineiden huoltopisteenä. Kylpylässä voi peseytyä, ladata kännykät ja sieltä saa myös tarvittaessa käyttövettä.

Kunta varautuu häiriöiden pitkittyessä majoittamaan kunnan asukkaita. Majoitus järjestetään ensisijaisesti Siikarannan entisiin oppilasmajoitustiloihin, jonne voidaan järjestää tarvittaessa myös maksullinen ruokahuolto. Omat vuodevaatteet ja pyyhkeet kannattaa ottaa mukaan.

Terveysasema, Välskärinkuja 2

Suomussalmen kunnan tiedote

Hyrynsalmi: 

Hyrynsalmella tilapäinen vedenjakelupiste on järjestetty Suomussalmen (Voimakatu 6) ja Hyrynsalmen (Ratatie 4) paloasemilla, Moisiovaaran ja Luvankylän kouluilla.

Huoltopiste myös kunnantalolla.

Terveysasema, Kiviöntie 11

Pelastuslaitoksen tiedote

Puolanka:

Terveysasema, Ouluntie 13 

Vedenjakelupiste: Honkavaaran maastohiihtokeskus - Honkatie 1, 89200 Puolanka

Ristijärvi:

Terveysasema, Saukontie 1

Virtaala, Koulutie 4 

Paltamo:

Terveysasema, Sairaalatie 7

 

Terveysasemien yhteystiedot: https://sote.kainuu.fi/vastaanotot