Tiedote 17.06.2021

Rokotus vahvistaa myös koronan sairastaneiden vasta-ainevastetta

Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja Kainuun sote seuraavat kainuulaisten koronapotilaiden vasta-ainevasteita. Nyt seurannassa tutkitaan seeruminäytteitä potilailta, jotka ovat sairastaneet koronan vähintään puoli vuotta sitten. Samalla mukaan on tullut ensimmäisten rokotettujen potilaiden näytteitä. Ne osoittavat, kuinka rokotus vahvistaa merkittävästi myös taudin sairastaneiden vasta-ainevastetta.

Koronarokotetutkimus

Kuvassa on esitetty vasta-ainemittauksessa saadut signaalit 2–3 kuukautta ja vähintään 6 kuukautta koronan sairastamisen jälkeen. Vasemmalla ovat signaalit neljästä tyypillisestä koronan sairastaneesta rokottamattomasta henkilöstä. Oikealla ovat signaalit neljästä potilaasta, jotka rokotettiin koronaa vastaan ennen toista näytteenottoa. Numero 65:n näyte on yhteen kertaan rokotetusta, muut kahteen kertaan rokotetuista potilaista.

Tutkimuksessa on saatu ja mitattu puolen vuoden seurantanäyte jo 33 potilaalta.  Kaikkiaan näytteitä tutkimukseen on antanut noin 100 koronan sairastanutta kainuulaista. Keskimäärin signaali rokottamattomilla heikkeni 0,57 ± 0,31-kertaiseksi ensimmäisen ja toisen näytteenoton välillä, mutta rokotetuilla signaali vahvistui 3,11 ± 2,48 -kertaisesti. Signaalin muutos ei ole täysin verrannollinen vasta-ainepitoisuuden muutokseen – vasta-ainemäärissä muutos todennäköisesti on hieman suurempi.

Tutkimusta tehdään Kainuun Liiton rahoittamassa Tiedosta suojaa pandemiassa
-hankkeessa. Seurantaa jatketaan niin, että potilailta tutkitaan vasta-ainevaste vielä 12 kk:n jälkeen sairastumisesta.

Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö, Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen, Mittaustekniikan yksikkö (MITY), Kajaanin yliopistokeskus, Oulun yliopisto; pekka.t.kilpelainen@oulu.fi, puhelin 0294 488 111.

Hankeen lääketieteellinen vastaava, Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari; olli-pekka.koukkari@kainuu.fi, puhelin 044 797 4668.