2.2.2017

Rakentaminen alkaa Kainuun uuden sairaalan työmaalla

Kainuun uuden sairaalan maanrakennustyöt käynnistyvät torstaina 2.2.2017 rakennuspaikan lumen ajolla, maastomittauksilla ja pintamaan kuorinnalla. Räjäytys- ja louhintatyöt käynnistyvät alustavasti viikolla 7.

Alueelta poistettavaa maa- ja kalliomateriaalia hyödynnetään sairaalan rakennustöissä. Louhittava kallio kuljetetaan lähialueelle murskattavaksi ja palautetaan välivarastoinnista jälleen rakennuspaikalle. Maa-ainesta ja kalliota siirretään yhteensä noin 100 000 m3.

Maanrakennusvaiheen urakoitsijoina toimivat J.T.J. Väisänen Oy, Kainuun Sora Oy, Geokolmio sekä T.Maijala Oy.

Liikenne- ja turvallisuusjärjestelyt

Työmaan toiminnasta aiheutuu sairaalan alueelle melua, tärinää ja lisääntyvää raskasta liikennettä. Alueella liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja noudattamaan työmaaopasteita ja -ohjeita.

Rakennustyöt nykyisen sairaalan alueella toteutetaan siten, että sairaalatoiminta voi jatkua turvallisesti ja häiriöttömästi ilman väistötiloja.

Tuloliittymät Sotkamontieltä ja Opintieltä pysyvät avoinna liikenteelle, mutta turvallisuuden vuoksi sairaalaa ympäröivä kehätie katkaistaan alueen lounaiskulmasta perjantaista 3.helmikuuta alkaen. Asiakkaiden ja henkilöstö kulku sairaalaan säilyy töiden alkuvaiheessa muilta osin ennallaan.

Työmaaliikenne suuntautuu pääosin läntisen liittymän kautta (Opintien suunta).

Työmaatiedotteet ja yhteystiedot 

Työmaan toiminnasta ja sairaalahankkeesta saa tietoa osoitteesta www.kainua-allianssi.fi, jonne päivitetään ajankohtaiset tapahtumat, turvallisuustiedotteet ja yhteystiedot.  Nettisivuilla julkaistaan jatkossa myös urakan hankintatietoja, esimerkiksi allianssin sopimuskumppaneita ja toimittajia.

Kainuun uusi sairaala toteutetaan yhteisvastuullisena allianssiurakkana, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymän lisäksi Skanska, Caverion ja Sweco. Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä ja urakan kokonaiskustannukset ovat 153 M€. Työmaan keskivahvuus vuosina 2017 - 2021 on 200 henkilöä