Tiedote 21.02.2017

Räjäytystyöt käynnistyvät keskussairaalan työmaalla

Kainuun uuden sairaalan työmaan avolouhintatyöt alkavat keskiviikkona 22.2.2017. Räjäytyksiä tehdään jatkossa arkipäivisin kolmen viidentoista (15) minuutin jakson eli aikaikkunan ajan. Yhden jakson aikana voidaan suorittaa useampia räjäytyksiä.

Räjäytysaikataulut julkaistaan hankkeen verkkosivuilla www.kainua-allianssi.fi/tyomaa. Torstaisin ensimmäisen räjäytysjakson ajankohta poikkeaa sairaalatoiminnan vuoksi muista päivistä.

Räjäytysaikataulu vko 8

Päivämäärä
 
Aikaikkuna 1 Aikaikkuna 2 Aikaikkuna 3
Keskiviikko 22.2.2017 - 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Torstai 23.2.2017 12.00 – 12.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Perjantai 24.2.2017 10.00 – 10.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15


Räjäytysaikataulu vko 9

Päivämäärä Aikaikkuna 1
 
Aikaikkuna 2
 
Aikaikkuna 3
 
Maanantai 27.2.2017 10.00 – 10.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Tiistai 28.2.2017 10.00 – 10.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Keskiviikko 1.3.2017 10.00 – 10.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Torstai 2.3.2017 12.00 – 12.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15
Perjantai 3.3.2017 10.00 – 10.15 14.00 - 14.15 17.00 - 17.15

Louhintatöiden aikataulut on suunniteltu siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa sairaalan toiminnalle ja ympäristölle.

Turvallisuuden varmistamiseksi liikkuminen ja liikennöinti estetään räjäytyshetkellä louhittavan ken-tän varoalueelta. Alueella liikkuvia pyydetään erityiseen varovaisuuteen sekä noudattamaan annet-tuja turvallisuusohjeita.

Ennen jokaista räjäytystä soitetaan kolmen minuutin mittainen katkonainen äänimerkki. Yhtenäinen äänimerkki kertoo räjäytyksen olevan ohi.

Päivystyksen liikennejärjestelyt muuttuvat

Työmaatoiminnan vuoksi Kainuun keskussairaalan päivystyksen ajorampin kiertosuunta muuttuu viikolla 9. Nykyinen myötäpäiväinen ajosuunta muuttuu vastapäiväiseksi – muutokset merkitään liikennemerkein.