Tiedote 09.11.2018

Pohjoisen maakunnat selvittävät sote-peruspalveluiden markkinatilanteen

 

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot tekevät yhdessä alueen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden markkinaselvityksen. Selvitys kokoaa tietoa erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Kartoitus on osa maakuntien sote-uudistuksen valmistelua.

Selvitys auttaa myös tunnistamaan mahdolliset markkinapuutetilanteet, jotka edellyttävät maakunnalta toimenpiteitä.

– Kattavaa analyysia pohjoisen Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoista ei ole aiemmin tehty. Tuloksia tarvitaan muun muassa maakuntien palvelustrategian linjauksiin, valinnanvapauslain toimeenpanoon ja toisaalta oman palvelutuotannon suunnitteluun, toteaa Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä. Tietoa saadaan myös, miten maakunnat voivat edesauttaa valinnanvapauden mahdollisuuksien lisääntymistä.

Markkinaselvitys keskittyy niin sanottujen suoran valinnan eli sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden palveluihin sekä henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä saataviin palveluihin, joita ovat muun muassa kotihoito, asumispalvelut ja terapiapalvelut.

– Erikoissairaanhoito ei ole mukana selvityksessä, koska erikoissairaanhoidosta on olemassa tuoreita selvityksiä, Pikkujämsä toteaa.

Selvityksessä pureudutaan muun muassa yksityisten sote-palveluiden markkinoiden eroihin maakuntien välillä ja maakuntien eri osissa. Yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja asiantuntijoiden haastatteluiden kautta avataan toimijoiden mahdollisuuksia ja mahdollisia esteitä tarjota palvelujaan valinnanvapauslain toteutuessa.

– Avamme vuoropuhelun toimijoiden kanssa ja kuulemme heidän näkemyksiään ja ehdotuksiaan palvelumarkkinoiden kehittymisestä ja maakuntien roolista siinä.

Yhteistyökumppanina toimii KPMG Oy Ab, ja selvitystä ohjaavat maakuntien sote-valmisteluorganisaatiot. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2019.

Lisätietoja maakuntien sote-muutosjohtajat/vastuuvalmistelijat:

Maire Ahopelto, maire.ahopelto@kainuu.fi, p. 044 777 3033

Sirkku Pikkujämsä, sirkku.pikkujamsa@popmaakunta.fi  p. 050 576 8518

Miia Palo, miia.palo@lapinmaakunta.fi p. 040 653 2728

Eija Kellokoski-Kari, eija.kellokoski-kari@soite.fi p. 040 8042981