Tiedote 11.11.2019

Pohjoinen osuuskuntahanke etenee

OYS-Erityisvastuualueen osuuskunnan tavoitteena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja laatu koko pohjoisen Suomen alueella.

Osuuskunta ja sen ensimmäinen tytäryhtiö, osaamisen jakamisen yhtiö, käynnistävät toimintansa loppuvuodesta 2019.

Omistajina perustetuissa yhtiöissä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Länsi-pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Osuuskunnan omistus jakautuu sairaanhoitopiirien väestöpohjan suhteessa.

Sairaanhoitopiirien johtajat allekirjoittivat perustamissopimukset 7.11.2019. 

Poliittisista luottamushenkilöistä koostuvassa OYS-Erityisvastuualueen osuuskunnan hallintoneuvostossa on 16 jäsentä ja hallituksessa on kahdeksan viranhaltijajäsentä eri sairaanhoitopiireistä.

Osaamisen jakamisen yhtiön tehtävänä on alkuun erikoislääkäreistä muodostettavien osaajapoolien avulla helpottaa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien lääkäripulaa.