Tiedote 27.3.2017

Päivystysajanvaraus käyttöön yleislääkäripäivystyksessä KAKSilla

Huhtikuun 2017 alussa Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä otetaan käyttöön päivystysajanvaraus. Tämä tarkoittaa sitä, että yleislääkärin päivystysvastaanotolle tulevalle potilaalle annetaan arvioitu ajankohta, jolloin hän todennäköisesti pääsee lääkärin vastaanotolle. Ajanvarausaikoja annetaan aluksi vain päivystyspoliklinikalla ja ympäri vuorokauden päivystävän sairaanhoitajan puhelinpäivystyksessä (08 6156 6000).

Välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan ja hoidetaan aina viivytyksettä ajanvarausvastaanotosta riippumatta. Päivystyspoliklinikan erikoisalapäivystys toimii ympäri vuorokauden. Yleislääkäripäivystys toimii Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä klo 8-22 viikon jokaisena päivänä.

Milloin potilas hoidetaan päivystystapauksena?

Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan potilas hoidetaan päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli.

Hoidon kiireellisyyden arvion tukena päivystyspoliklinikalla käytetään kansallista oirepisteytystä sekä maakunnallista kiireellisen hoidon triage-arviointitaulukkoa. Arviointitaulukko otetaan käyttöön myös kuntayhtymän terveysasemilla vuoden 2017 aikana.

Itseilmoittautumisautomaatti käyttöön toukokuussa

Keskussairaalan päivystyspoliklinikalla otetaan käyttöön toukokuussa 2017 itseilmoittautumisautomaatti, jolla ilmoittaudutaan saapuneeksi päivystykseen aiemmin annetulle päivystysajalle.

Kainuun soten potilastietojärjestelmä päivitetään kesällä 2017. Päivityksen jälkeen päivystyspoliklinikan yleislääkäripäivystyksen ajan saa päivystyksellisen hoidon edellytysten täyttyessä virka-aikana myös omalta terveysasemalta. Sitä ennen ajanvarausaikojen antaminen on mahdollista vain päivystyspoliklinikalla sekä keskussairaalan päivystävän sairaanhoitajan puhelinpäivystyksessä.