Tiedote 25.02.2021

Otanmäessä koronatartunta ja 18 altistumista, Kainuun rajoitukset säilyvät ennallaan

Otanmäen Skoda Transtechilla koronatartunta johon altistuneita 18

Maanantaina 22.2. on testattu Otanmäen Skoda Transtechilla työskentelevällä, oireettomalla, ulkomaalaisella henkilöllä positiivinen koronatestitulos. Hänen kauttaan altistuneita on yhteensä 18 henkilöä. Kaikki altistuneet on ohjattu koronatestiin ja karanteeniin. Altistuneista kainuulaisia on yhteensä 12 henkilöä. Ulkopaikkakuntalaiset ovat ohjattu oman kunnan tartunnanjäljitykseen.

Lisäksi keskiviikkona 24.2.2021 on todettu kolme tartuntaa jo valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Koronarokotusten ajanvarauksen takaisinsoitossa ruuhkaa

Koronarokotuksissa ovat tällä viikolla vuorossa 1941 ja sitä ennen syntyneet. Koronarokotuksen ajanvarauksen takaisinsoitossa on ruuhkaa ja luvattu 1-3 vuorokauden takaisinsoitto ei kaikissa tapauksissa toteudu tällä hetkellä. Pyydämme ajanvaraukseen soittaneilta kärsivällisyyttä.

Ajan­va­raus­nu­me­roon pyy­de­tään soit­ta­maan omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen. Kainuun sote tiedottaa rokotusten etenemisestä viikoittain paikallislehdissä, sekä li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Kainuun koronatilanne edelleen perustasolla

Hallituksen päätöksen mukaan seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan käyttöön samoja toimia. Uudet rajoitukset koskevat kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille.

Kainuun koronatilanne on edelleen perustasolla, ilmaantuvuus on 12,5 tapausta/100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden sisällä. Kainuussa jatkuvat edelleen jo voimassa olevat rajoitukset ja suositukset:

Voimassa olevat määräykset Kainuussa:

AVI:n määräyksellä enintään 20 henkilön kokoontumisrajoitus 9.2.2021 alkaen helmikuun loppuun saakka

Voimassa olevat suositukset Kainuussa:

Yleinen maskisuositus on voimassa kaikissa tilanteissa, missä yli kahden metrin turvavälejä ei voida taata. Maskisuositus on voimassa korkeakouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Myös yleinen etätyösuositus on edelleen voimassa. Etäopetussuositusta ei ole.

Suositus välttää maakuntarajat ylittävää matkustamista. Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään.

Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Välttämättömät yksityiset juhlat (kuten esimerkiksi häät, ristiäiset ja hautajaiset) suositellaan järjestämään mahdollisimman pienimuotoisina, ja hyödyntämään myös etäosallistumista. Osallistujia voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, ja ehkäistä ryhmien sekoittumista.