Tiedote 28.02.2020

Ohjeistus kunnille, miten toimitaan mahdollisissa esim. Korona- virustapauksissa.

Potilaiden ohjautuminen

Asiakkaita ohjeistetaan kaikissa epidemian eri vaiheissa ottamaan ensisijaisesti yhteys Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen puh. 116 117  (Lankanumerosta soitettaessa 6156 6000) tai toissijaisesti oman terveysaseman päivystykseen tai työterveyshuoltoon. Puhelinohjausta ja neuvontaa tehostetaan siten, että ihmisten liikkuminen ja yhteen keräytyminen pyritään minimoimaan tartuntojen välttämiseksi. Potilaiden hoito toteutetaan pääsääntöisesti kotona oireiden mukaisesti. Potilaiden ohjaus tapahtuu sairaanhoitajan suorittaman hoidontarpeen arvioinnin mukaisesti terveysasemien influenssavastaanotoille, erikoissairaanhoitoon tai kotona toteuttavaan hoitoon. Tarvittaessa konsultoidaan päivystävää lääkäriä, joka tekee päätöksen kutsutaanko potilas vastaanotolle, ohjeistus potilaille annetaan puhelimitse. Vastaanoton vastuulääkärit ja osastonhoitajat johtavat toimintaa terveysasemilla.

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja puh. 044 777 3033  

 Olli-Pekka Koukkari  vs. hallintoylilääkäri, infektiolääkäri  puh. 044 797 4668