Tiedote 07.04.2020

Ohje hengityssuojainten käytöstä COVID-19 pandemian aikana.

Kirurgista suu-nenäsuojaa voi käyttää saman työvuoron aikana niin kauan, kun suojain on kuiva, puhdas ja ehjä. Steriliteettiä vaativissa toimenpiteissä käytetään aina uutta suojainta.
 

 1. Potilas / asiakas, ei hengitystieoireita:
  1. Kirurgista suu-nenäsuojainta käytetään vain päivystysvastaanotoilla ja suunterveydenhuollossa
  2. Sairaalakohtaisesti ohjeistettuna korkean riskin vuodeosastoilla
 2. Hengitystieoireinen potilas/asiakas:
  1. Kirurgista suu-nenäsuojainta käytetään kaikissa välittömissä sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakaskontakteissa sekä avo-, osasto- että laitoshoitokontakteissa.
 3. Tilanteet, joissa käytetään FFP2/3 suojainta:
  1. COVID-19 potilaan kaikki aerosolia tuottavat toimenpiteet mukaan lukien suun terveydenhuolto
  2. Erikseen ohjeistetussa sairaalan toiminnossa
 4. Kankainen kasvomaski
  1. Ei hengitystieoireinen kotiin vietävien palveluiden asiakas/potilas. Esim. kotihoito, palveluasuminen, kotikuntoutus.
  2. Sairaanhoitopiirit / kunnat ohjeistavat alueellaan kangasmaskien käytön.

Ohje on voimassa valmiuslain voimassaoloajan ellei toisin ilmoiteta. Kainuun sote suosittaa myös yksityissektoria noudattamaan vähintään samaa tasoa suojainten käytössä.