Tiedote 17.05.2018

Muutos KAKS:n liikennejärjestelyissä 18.-21.5.

Kainuun keskussairaalan liikennejärjestelyissä on tilapäinen muutos ajalla perjantai 18.5. klo 8.00 – maanantai 21.5. klo 8.00. Läpiajo Sotkamontieltä Opintielle tai Opintieltä sairaala-alueelle on estetty. Järjestely liittyy uuden sairaalan kaukolämpö- ja vesijohtotöihin.

Ambulanssi- ja muu sairaala liikenne tapahtuu vain Sotkamontien kautta. Kulku psykiatrian talojen pysäköintialueelle ja työmaaliikenne tapahtuu pelkästään Opintien kautta.

Jalankulkureitti työmaan ohitse säilyy käytössä.

muutos