Tiedote 30.06.2017

Louhintatyöt päätökseen Kainuun uuden sairaalan työmaalla

Räjäytys- ja louhintatyöt on saatu päätökseen keskussairaalan rakennustyömaalla. Viimeisimmät louhintakentät sijaitsivat tulevan logistiikkaterminaalin pohjalla, sairaala-alueen länsireunalla. Räjäytyksiä helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana kertyi kaikkiaan 138, joissa käytettiin yhteensä 23 500 kg räjähdysaineita. Kalliolouhetta irrotettiin työmaalla n. 39 000 kiinto-m3 eli 102 000 tonnia. Tästä valtaosa palautetaan murskauksen jälkeen takaisin työmaan käyttöön.

Sairaalatoiminnan, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden takaaminen on ollut louhintavaiheen keskeinen tehtävä. Tässä on onnistuttu erinomaisesti; työmaan käynnistymisen jälkeen on tänään työskennelty 105 työpäivää ilman tapaturmia.

Rakentamisesta vastaava Kainua-allianssi kiittää louhintatöiden vaikutusalueella työskenteleviä ja asuvia kärsivällisyydestä, jota melu ja tärinä ovat paikoin koetelleet.

Maanrakennuksen päättyessä projekti etenee seuraaviin työvaiheisiin. Perustustyöt ovat käynnissä yleisaikataulun mukaisesti ja ensimmäiset anturoiden betonivalut ja salaojitukset ovat valmiina. Ensimmäiset betonielementtiasennukset tehdään heinäkuun aikana ja peruskiven muurausta päästään juhlistamaan elokuussa.