Tiedote 09.01.2018

Lehtikankaan terveysaseman vastaanoton toiminta siirtyy pääterveysasemalle

Lehtikankaan terveysaseman vastaanoton viimeinen aukiolopäivä on keskiviikkona 17.1.2018. Pääterveysaseman aukioloajat ovat ma-to klo 8-16, pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 8-15.

Maanantaina 22.1.2018 klo 8 -12 pääterveysasema on poikkeuksellisesti suljettu. Kyseisenä aikana hoidetaan ainoastaan päivystyspotilaat. Päivystyspotilaiden hoito Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla.

Pääterveysaseman vastaanoton toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä pääterveysasemalle. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot soitetaan kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Terveysaseman sairaanhoitaja puh. 08 6156 7207

Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus       

Potilastoimisto 22.1.2018 alkaen puh. 08 6156 7229

Avoinna ma-to klo 8-16, pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 8-15

Potilastoimiston takaisinsoittojärjestelmä avoinna ma-to klo 8-15,  pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 8-14

Kiireellinen päivystys toteutetaan Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön päivystysasetuksen mukaan potilas hoidetaan päivystysyksikössä, jos potilaan terveydentila sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen, hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli.      

Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys puh. 08 6156 6000. Soita ennen päivystykseen lähtemistä ja silloin, kun tarvitset sairaanhoitajan neuvoja.

omasote.kainuu.fi  -palvelun kautta voi lähettää mm. viestejä ja kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.