Tiedote 22.04.2020

Lapsiperheiden arkeen löytyy apua Kainuun soten lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhetyö- ja kotipalvelusta.

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat osa Kainuun Soten lapsiperheiden sosiaalipalveluja, joita tuotetaan kaikissa Kainuun Soten jäsenkunnissa.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Perhetyö on vanhemmuuden sekä kodin arjen ja arkirutiinien tukemista, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista, perheen toimintakyvyn vahvistamista uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemista ja sosiaalisten verkostojen laajentamista sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

Perhetyön tarpeen perheessä voi aiheuttaa esimerkiksi lapsen käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet, perheenjäsenen elämäntilanteen yllättävä muutos tai muut vanhemmuutta kuormittavat tekijät. Perhetyön työskentelyn tarkoituksena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja perheen omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö painottuu usein ohjaukselliseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn perheen vanhempien kanssa.

Perhetyö on maksuton ja vapaaehtoinen palvelu.

Sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperheitä arjessa selviytymisessä. Palvelu on tilapäistä ja yleensä lyhytaikaista asumiseen, lasten hoitoon, kasvatukseen ja huolenpitoon, vanhempien toimintakyvyn ylläpitoon sekä muihin välttämättömiin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelulla pyritään turvaamaan lapsen hyvinvointi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat tilapäisesti riittämättömät. Kotipalvelun tuki voi olla esimerkiksi konkreettista auttamista kotitöissä tai lasten hoidossa.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua voidaan hakea täyttämällä OmaSotessa sähköinen hakemus. Molempia palveluita haetaan samalla lomakkeella. Lisäksi Kainuun Soten kotisivuilta löytyy molemmista palveluista tarkemmat esittelyt sekä tulostettava hakemuslomake osoitteesta https://sote.kainuu.fi/perhetyo

Perhetyön sosiaaliohjaaja Jarkko Hanhela p. 044 797 4878

Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja Pirkko Ollila p. 044 7974434

Lisätietoja

Perhetyönpäällikkö Anne Lukkari p. 044 710 0375