Tiedote 18.02.2019

LAPE-akatemia kokoaa sivistystoimen- ja soten johtajat sopimaan lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudesta

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Maaliskuussa starttaava LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin.

Lopputuloksena luodaan eri toimijoiden väliset toimintamallit, sopimukset ja rakenteet siitä, miten palveluista saadaan lapsi- ja perhelähtöisiä. Johtajat saavat tukea entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen sekä verkostojen johtamiseen yhteisessä toimintaympäristössä.

Lapset ja nuoret elävät arkeaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lasten ja nuorten palveluista vastaavien tahojen – olipa se sitten kunta, maakunta tai joku muu taho – tulee pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille sopivaa tukea oikeaan aikaan mieluiten heidän omassa kasvuyhteisössään.

– Ilman erilaiset hallinnonrajat ylittävää tahtotilaa on mahdotonta päästä lasten nuorten ja perheiden palveluiden ihmislähtöisyyteen taikka kustannusvaikuttavuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia johdettaessa olisi toimittava ikään kuin hallintorajoja ei olisikaan. Lapsi- ja perhelähtöisillä palveluilla edistetään tehokkaimmin lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, muistuttaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Jokaisen maakunnan alueella ollaan jo liikkeessä parempaan päin eli sivistystoimen ja soten yhdessä tekemiseen sekä varhaisen tuen vahvistumiseen.  LAPE-muutosohjelman vauhdittamaa kehitystä haluamme tukea ja jatkaa LAPE-akatemialla, perustelee hankejohtaja Maria Kaisa Aula.

Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus Helsingissä 20.3.

LAPE-akatemian starttitilaisuus pidetään Helsingissä 20.3. otsikolla ”Uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen, uusi vaikuttavuus”.  Mukana ovat julkisen johtamisen huippunimet.

Starttitilaisuuden ohjelman löydät täältä

Starttitilaisuutta on mahdollisuus seurata verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena täältä

LAPE-akatemiassa pysyt tulevaisuuden tahdissa

Tämän jälkeen valmennus jatkuu maakuntakohtaisesti kolmella tilaisuudella, joissa pureudutaan oman maakunnan alueen yhteistyöhön: sen rakenteisiin, toimintamalleihin ja palvelujen yhdyspintoihin. Osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten oman maakunnan alueella sivistystoimen ja soten yhteistyön rakenteet, prosessit ja toimintamallit kehittyvät.

Akatemiaan kutsutaan mukaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johtavat viranhaltijat ja päättäjät, maakuntavalmistelijat sekä järjestöjen ja seurakuntien johto.

– Toimintaympäristö on nyt nopeassa muutoksessa.  LAPE-akatemia on tarpeellinen ja hyödyllinen siitä riippumatta, mitä eduskunta päättää maakunta ja sote- uudistuksesta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on saatava joka tapauksessa vastaamaan mahdollisimman hyvin ihmisten tarpeisiin sekä tukemaan lasten oppimisen ja hyvinvoinnin yhdenvertaisuutta, sanoo muutosagentti Anna-Kaisa Korpinen.

–  Korjaavien palveluiden kustannusten kasvun hillintä edellyttää varhaisen tuen vahvistumista ja vahvempaa yhteistyötä yli erilaisten rajojen.  Johtamisen on tärkeä perustua tutkimukseen, tietoon sekä lapsen oikeuksien yhteiseen eettiseen perustaan, korostaa kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl.

Kainuussa painopisteenä on elinvoiman lisääminen ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen niin palveluissa kuin päätöksenteossakin. Tavoitteena on lapsiystävällinen Kainuu.

LAPE-akatemiassa juurrutetaan myös kunkin maakunnan alueella kahden viime vuoden aikana tehtyä LAPE-kehittämistyötä. Mukava Kainuu – hankkeessa (Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa) kehitettiin mm. vanhemmuuden tukea, eroauttamista, kulttuurisensitiivistä työotetta ja kohtaamispaikkatoimintaa. Tämä kaikki oli osa perhekeskustoiminnan eli lapsi- ja perhelähtöisten palvelujen parantamista.

Osallisuuden lisääminen ja asiakkaan näkökulman huomioon ottaminen on noussut entistä tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi. Tähän on vastattu täydentämällä maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstöä osallisuuskoordinaattorilla asiakaslähtöisen näkökulman varmistamiseksi.

LAPE-akatemian järjestelyistä vastaavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Maakuntakohtaisista tilaisuuksista vastaavat kunkin maakunnan omat LAPE-muutosagentit yhteistyössä kunta-agenttien kanssa.

Lisätietoa 

Kainuun LAPE-muutosagentti Anna-Kaisa Korpinen, anna-kaisa.korpinen@kainuu.fi p. 044 7975367.

Kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl, piritta.pietila-litendahl@ouka.fi p. 040 1869396

Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), mariakaisa.aula@stm.fi

p. 0295 163 658

www.stm.fi/lapeakatemia