2.3.2017

Lääkkeenmääräämiseen oikeutetut sairaanhoitajat aloittavat Kainuussa

Kainuun soten ensimmäiset sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneet hoitajat ovat valmistuneet loppuvuodesta 2016. Kajaanin pääterveysasemalle on valmistunut yksi hoitaja, keskussairaalan päivystyspoliklinikalle kaksi hoitajaa, Suomussalmen terveysasemalle kaksi hoitajaa ja Hyrynsalmen terveysasemalle yksi hoitaja. Hoitajat ovat saaneet Valviran laillistuksen ja yksilöintitunnuksen.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus on lisännyt hoitajien osaamista lääkehoidon lisäksi myös potilaan tutkimisessa. Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä, itseopiskelua ja työssä oppimista – terveysasemilla hoitajat ovat perehtyneet potilaan tutkimiseen yhdessä terveyskeskuslääkärin, keskussairaalan päivystyksessä yleislääketieteen vastaanottoa pitävän lääkärin kanssa.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräysoikeus rajoittuu perusterveydenhuoltoon. Kainuun sotessa lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet sairaanhoitajat toimivat terveysasemilla ja virka-ajan ulkopuolisessa yhteispäivystyksessä päivystävinä hoitajina. Koulutuksen käyneet hoitajat tekevät itsenäistä vastaanottotyötä. He voivat määrätä laboratoriokokeita, analysoida tuloksia ja määrätä lääkehoitoa esimerkiksi tavallisimpiin infektioihin. Lisäksi he antavat omahoidon ohjausta ja neuvontaa lääkehoidossa. Hoitajat voivat konsultoida lääkäriä ja tarvittaessa siirtää potilaan lääkärin hoidettavaksi.

Valmistuneiden hoitajien tehtäviä Kainuun sotessa kehitetään vuoden 2017 aikana toiminnasta saatujen kokemusten kautta mahdollisimman hyvin asiakasta palveleviksi.
Sairaanhoitajien uusien tehtävien taustana on heinäkuussa 2010 voimaantullut laki, jonka perusteella sairaanhoitajat saivat mahdollisuuden määrätä rajatusti lääkkeitä. Vuoden 2011 alussa sosiaali- ja terveysministeriö antoi asetuksen lääkkeenmääräämisen koulutuksesta ja lääkkeistä, joita sairaanhoitajat, optikot ja suuhygienistit saavat määrätä.

Ensimmäiset 45 opintopisteen laajuiset koulutukset käynnistyivät keväällä 2011. Ensimmäiset hoitajat saivat Valviralta erikoispätevyyden ja yksilöintitunnuksen kesällä 2012, jonka jälkeen he ovat voineet määrätä rajatusti lääkkeitä.
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksesta on Suomessa valmistunut noin 230 sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on koko maassa noin 187 sairaanhoitajalla. Kaikki oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla, sillä koulutuksella halutaan parantaa julkisia terveyspalveluja ja joustavoittaa potilaiden hoitoon pääsyä. Eniten lääkkeenmääräämiskoulutuksen omaavia hoitajia on tällä hetkellä Etelä-Karjalassa Eksoten alueella esimerkiksi terveysasemilla.