Tiedote 15.10.2018

Kun lapsi sairastuu -tiedote

Kun lapsi sairastuu

Neuvola- ja kouluikäiset lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi merkittävää oireilua lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille. Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin. Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät Tavallisia infektioita -sivustolta ja http://www.sairaslapsi.com/ Mutta on tärkeää muistaa, että lääkärin arvio on tarpeen aina, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava, tai oireet ja/tai löydökset viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun lapsesi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (alle 10-vuotias lapsi; Työsopimuslaki 4. luku 6 § tai alle 12-vuotias lapsi; toimialakohtaiset työehtosopimukset). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä. Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, ole yhteydessä oman alueen terveyskeskuksen vastaanottoon https://sote.kainuu.fi/terveysasemat  

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä ota yhteyttä omaan terveysasemaan https://sote.kainuu.fi/terveysasemat Iltaisin ja viikonloppuisin potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä, ota yhteyttä päivystyspalveluihin https://sote.kainuu.fi/palvelut/paivystyspalvelut