Tiedote 24.06.2020

Koronatutkimusta Kainuussa

Kajaanissa sijaitseva Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ja Kainuun sote aloittavat yhteistyöhankkeen, jossa mitataan koronavirusta vastaan kehittyvien vasta-aineiden määrää potilaiden veressä. Hankkeessa tutkitaan, kuinka yleistä on vasta-aineiden muodostuminen koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin sairastaneilla kainuulaisilla potilailla. Lisäksi selvitetään, kuinka kauan elimistö tuottaa vasta-aineita verenkiertoon. Koronavirukselle muodostuvan, pitkäaikaisen immuniteettisuojan edellytys on vasta-ainetuotannon ylläpysyminen, minkä vuoksi tutkimuksella saatava lisätieto voi merkittävästi vaikuttaa virukselta suojautumiseen tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on erityisesti selvittää sitä, onko vasteissa eroa eri potilasryhmien, kuten senioreiden ja työikäisten välillä.

Vasta-ainemittauksista saatavia tuloksia hyödynnetään myös mallinnuksessa, jolla kuvataan taudin leviämistä Kainuun alueella. Tarkoituksena on luoda Kainuulle oma työkalu, joka huomioi paikalliset erityispiirteet valtakunnallisia malleja paremmin. Mallin avulla pystytään suunnittelemaan epidemiaan varautumista ja kohdentamaan henkilöresursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Potilaiden rekrytointi on aloitettu ja ensimmäisiä tutkimustuloksia odotetaan alkuvuodesta 2021. Näytteenotosta vastaa Kainuun sote yhteistyössä Nordlabin kanssa. Näytteistä tehtävät laboratorioanalyysit tehdään Mittaustekniikan yksikön laboratoriossa Kajaanin yliopistokeskuksessa.

Kainuulaisten COVID-19 potilaiden vasta-ainevasteen kehittyminen ja säilyminen -hankkeelle on myönnetty Kainuun Liiton rahoitus vuodelle 2020. Hankeen lääketieteellisenä vastaavana toimii Kainuun pandemiapäällikkö, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari.

Lisätietoja:

Projektitutkija Elina Jokinen,
Mittaustekniikan yksikkö (MITY),
Kajaanin yliopistokeskus,
Oulun yliopisto; elina.jokinen@oulu.fi, 0504751987