Tiedote 28.06.2017

Kirjastojen yllätyskassit tarjoavat lapsiperheille iloa ja tukea arkeen

Kainuun kirjastoissa kokeillaan lapsiperheiden yllätyskasseja. Yllätyskassit tarjoavat lapsiperheille yhdessä tekemistä, palkittuja lastenkirjoja ja ajankohtaista luettavaa vanhemmille. Yllätyskasseja voi lainata Kainuun alueen kirjastoista kesä-elokuusta 2017 alkaen ja kokeilua on tarkoitus jatkaa vuoden loppuun saakka.

Yllätyskassin sisältö kootaan kirjaston aineistosta. Kassissa on myös perheille tarkoitettuja esitteitä ja muuta materiaalia. Kampanjalla edistetään samalla lasten oikeuksien tunnettavuutta. Yllätyskasseja on tarjolla ainakin Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Ristijärven ja Suomussalmen kirjastoissa. Kampanja voi laajentua muihin kirjastoihin kokeilun aikana.

Yllätyskassien sisältö on koottu yhteistyössä Kainuun soten lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja kirjastojen henkilökunnan kesken. Yllätyskasseja on mahdollista kehittää ja laajentaa kaiken ikäisille asiakkaille ja asiakasryhmille, vaikka kokeilu aloitetaan lasten ja perheiden yllätyskasseilla.

Yllätyskassien idea on se, että jokainen kainuulainen voi omalla toiminnallaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Arjen teot liittyvät ilmiöihin ja asioihin, joihin vaikuttamalla erot lasten ja nuorten hyvinvoinnissa kaventuisivat koko maahan nähden. Esimerkiksi vain 1,4 % kainuulaisista käyttää kulttuuripalveluita 1–3 kertaa kuukausittain¹.

Yllätyskassit ovat osa Kainuun alueen lasten ja nuorten maakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Palautetta ja kokemuksia yllätyskasseista voi antaa osallistuviin kirjastoihin sekä Kainuun perhekeskusten Facebook-ryhmissä: @kajaaninperhekeskus, @suomussalmenperhekeskus, @kuhmonperhekeskus, @sotkamonperhekeskus sekä Twitterissä: #lapemuutos #kainuu.

Lisätietoja asiasta antavat

Helena Saari
perhekeskusvastaava
p. 044 797 0245

Matti Heikkinen
perhepalvelujohtaja
p. 044 750 2424¹Murto J, Kaikkonen R, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010–2016. Verkkojulkaisu: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath