Tiedote 23.07.2018

Kainuussa varaudutaan hellejakson tuomiin uhkiin

Ennusteiden mukaan helteet jatkuvat vielä heinäkuun loppuun saakka. Kymmenen päivän ennusteen mukaan lämpötila liikkuu päivisin 25–30 asteessa ja öisin 15–20 asteessa.

Ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ja pienet lapset ovat erityisen alttiita helteen haitoille. Voimakkaat helteet voivat kuitenkin olla terveysriski kenelle tahansa, jos kuumuuden vaikutuksilta ei suojauduta riittävästi. 

Helteen vaikutukset näkyvät jo ensihoidossa ja päivystyksessä. Kaikki potilaat saadaan tällä hetkellä asianmukaiseen jatkohoitoon. Lisäpaikkoja ei ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Kainuun sote ja Kainuun kunnat kartoittavat ilmastoituja tiloja, joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

Hel­teel­lä myös tois­ten hy­vin­voin­tiin kan­nat­taa kiin­nit­tää ta­val­lis­ta enem­män huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si mo­net ker­ros­ta­loa­sun­not kuu­me­ne­vat hel­teel­lä to­del­la tu­ka­lik­si, joten naapureiden ja läheisten olisi syytä huolehtia ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvien hyvinvoinnista kuumalla kesäsäällä.

 

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys puh. 08 6156 6000
Soi­ta en­nen päi­vys­tyk­seen läh­te­mis­tä ja sil­loin, kun tar­vit­set sai­raan­hoi­ta­jan neu­vo­ja. 

Sosiaalipäivystys, jos olosuhteet ovat vaikeat kotona pärjäämiseen, ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676 

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301

Hätänumero 112