Tiedote 07.06.2018

Kainuuseen 37 uutta työkykykoordinaattoria

Sosiaali- ja terveysministeriö on kouluttanut Kainuuseen 37 työkykykoordinaattoria. Valtakunnallisesti työkykykoordinaattoreita on koulutuettu n. 350. Kaikista koulutetuista on 15 Kainuun soten henkilökuntaa.

Työkykykoordinaattorilla tarkoitetaan henkilöä, joka pyrkii varmistamaan, ettei työkyvyn alenema vie ketään työelämän ulkopuolelle. Kainuussa työkykykoordinaattorit muodostavat monialaisen verkoston, jonka tavoitteena on osatyökykyisen ihmisen oikea-aikainen ja saumaton ohjaus. Yksilötasolla työkykykoordinaattorit tukevat osatyökykyisten työelämässä pysymistä ja alueellisesti edistävät työllistymisen, sekä työelämässä pysymisen mahdollisuuksia. Työkykykoordinaattorit vaikuttavat myös työnantajiin lisäämällä tietoa osatyökykyisyydestä, sekä vaikuttamalla alueen työnantajien asenteisiin jolloin osatyökykyisyys voidaan nähdä osaavana asiantuntijana. Verkostosta lopullisesti hyötyy osatyökykyinen Kainuulainen.

Työkykykoordinaattori koulutus on osa Hallituksen OTE kärkihanketta, Kainuussa on käynnissä OTE maakunnassa -Polut kuntoon hallituksen kärkihankkeen OTE7 ”Polut hoitoon ja kuntoutukseen”, joka tähtää pysyvien toimintamallien kehittämiseen osatyökykyisten hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi nopeasti, oikea-aikaisesti ja saumattomasti.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 1,9 miljoonaa ihmistä jolla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. heistä 600 000 kokee sen heikentävän työkykyä tai olevan este työnteolle. Työkykykoordinaattorin työllä on hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös suuri merkitys taloudellisesti. Sosiaali-ja terveysministeriön projektipäällikkö RaijaTiainen kertoo että Tampereen kaupungin kahden työkykykoordinaattorin myötä työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pudonnut merkittävästi. Tampereen kaupunki on mahdollisesti palkkaamassa lisää työkykykoordinaattoreita. Kainuun nyt valmistuneista työkykykoordinaattoreista suurin osa tekee työtä oman työnsä ohella.