Tiedote 16.01.2020

Kainuun uusi sairaala valmiina potilastyöhön

Kainuun keskussairaalan uuden päärakennuksen ensimmäinen osa on valmiina potilaskäyttöön. Yksiköt viimeistelevät parhaillaan muuttoa ja toiminnan avaamista uusissa tiloissa.

Ensimmäisenä avautuvat päivystyspalvelut, synnytykset, leikkaustoiminta sekä teho- ja valvontaosasto 22.tammikuuta. Myös kuvantamistutkimukset siirtyvät uuteen sairaalaan. Laboratorion näytteenotto siirtyy 27.1. tammikuuta uusiin tiloihin.

Tammikuun loppuun mennessä muuttavat myös erikoissairaanhoidon osastot A ja B, lasten ja nuorten osasto, päiväsairaala ja dialyysi, toimenpideyksikkö ja naistentautien poliklinikka.

Keskussairaalan palveluiden muutoksista ja tarkemmista aikatauluista on tiedotettu kotitalouksiin ilmaisjakeluna jaettavalla lehdellä. Ajantasaista tietoa saa myös Kainuun soten verkkopalveluista sote.kainuu.fi/palvelut/keskussairaala.

Toinen vaihe alkaa 2020

Nyt käyttöön otettava sairaalan osa on laajuudeltaan kaksi kolmasosaa koko rakennushankkeesta. Pääosa erikoissairaanhoidon poliklinikoista muuttaa uusiin tiloihin toisessa vaiheessa. Syksyllä 2020 muuttavat lasten ja nuorten poliklinikka sekä Kajaanin terveyskeskuksen vastaanotot ja kuntoutusosasto. Keväällä 2021 aukeavat kehitysvammaosasto, lasten ja nuorten psykiatrian yksiköt ja ensihoidon tilat. Viimeiseksi muuttavat loput poliklinikat ja osastot alkusyksystä 2021.

Toisen vaiheen työt käynnistyvät helmikuussa, jolloin ensimmäinen vanhan sairaalan siipi puretaan uuden rakennusosan kohdalta. Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 kesään saakka, jonka jälkeen alue viimeistellään purku- ja pihatöiden osalta.

Uusi sairaala tutkii, hoitaa ja kuntouttaa

Kainuun keskussairaala on Kainuun ja lähialueiden päivystävän terveydenhuollon keskus. Sairaalassa toimivat kaikki keskeiset lääketieteen erikoisalat, leikkaus- ja toimenpideyksiköt, synnytysosasto sekä nykyaikaiset diagnostiikkapalvelut.

Sairaalassa on yhteensä 240 sairaansijaa, jotka osastoilla ovat pääasiassa yhden hengen huoneita.

Uuden sairaalan painopisteenä on kuntoutus osana kaikkea hoitotoimintaa. Esimerkiksi osastokerroksissa on erityiset kuntoutusalueet, jotka on tarkoitettu toipumista edistävään harjoitteluun.

Uuden sairaalan suunnittelussa on huomioitu toiveet potilaat ja läheiset huomioivasta hoitoympäristöstä. Potilastiloissa on esimerkiksi runsaasti luonnonvaloa, värejä ja taidetta virkistämässä miljöötä.

Sairaalatekniikka ja -logistiikka uudistuvat myös monin tavoin. Energiaa säästävä talotekniikka, varastoinnin ja kuljetusten automatisointi sekä toimintaa tehostavat kommunikointi- ja turvajärjestelmät ovat merkittäviä muutoksia sairaalan ylläpidolle.

Lääketieteen ja hoitotyön kehittyessä työskentelytavat muuttuvat, mutta ammattilaisia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Kainuun keskussairaala työllistää suoraan 1000 ammattilaista, joista kaikkiin ammattiryhmiin haetaan tekijöitä.