Tiedote 03.05.2018

Kainuun uuden sairaalan taiteilijat on valittu

Kainuun uuden sairaalan tilausteosten kuvataiteilijat on valittu.  Avoimeen taiteilijahakuun ilmoittautui lähes 250 ehdokasta, joista haastattelujen ja aiemman tuotannon perusteella hankkeen luonnosvaiheeseen valittiin 15 taiteilijaa ja yksi taiteilijaryhmä.

Sairaalaan tilataan sekä itsenäisiä että rakennukseen tiiviisti liittyviä taideteoksia. Taidehankinnat muodostavat monitasoisen kokonaisuuden, joka ulottuu piha-alueelta sisätiloihin. Tutkimusten mukaan taide on tärkeä osa hyvää sairaalaympäristöä, sillä taide tukee niin asiakkaiden ja omaisten kuin henkilökunnan hyvinvointia.

Valituilta kuvataiteilijoille on nyt pyydetty tarkempia luonnoksia, joissa he esittävät suunnitelman teosten toteutuksen yksityiskohdista. Luonnokset pitää toimittaa elokuuhun mennessä. Luonnosten hyväksymisen jälkeen taiteilijan pääsevät toteutusvaiheeseen. Teokset luovutetaan tilaajalle vuosien 2019 ja 2021 aikana rakennuksen valmistumisaikataulun mukaisesti.

Uuden sairaalan tilausteokset ja taiteilijat:

 • Pääsisäänkäynnin edusta, veistos: Pertti Ohtonen
 • Kuntoutuspiha, veistos: Henri Ijäs
 • Julkisivun valotaideteos ja kattotasanteiden teosten valaisu: Jukka Laukkanen
 • Kattotasanteiden tilataideteokset ja pääaulan veistos: Mayumi Niiranen-Hisatomi
 • Sisäkadun porrasalue, tilataide: Tuija Heikura
 • Interiööri ja opastava taide, graafinen suunnittelu: Taiteilijaryhmä Naapurit (Jussi Karjalainen, Ilja Karsikas, Willem Heeffer)
 • Hiljentymishuone, puureliefi: Niina Kestilä
 • Osaamiskeskus, biotaide: Silja Selonen
 • Osaamiskeskus ja ravintola, keramiikkataide: Ulla Harju
 • Mielenterveys- ja päihdeyksikkö ja kehitysvammaosasto, yhteisötaide: Urho Kähkönen
 • Kirurgian pkl / toimenpideyksikkö, paperitaide: Anni Arffman
 • Osastosairaala 6 krs, tilataide: Riikka Keränen
 • Osastosairaala 7 krs, digitaalinen kudontakollaasi: Tuija Teiska
 • Kuntoutuskadut 5 – 7 krs, veistotaide: Reetta Partanen
 • Lasten ja nuorten psykiatria, lavastustaide: Markku Hernetkoski
 • Lasten ja nuorten osasto, maalaustaide Sanna Vihanto (Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahasto on myöntänyt 15 000 euroa lasten ja nuorten osaston taideteosten toteuttamiseen).

Valinnoissa painotettiin paikallisia kuvataiteen ammattilaisia, ja lähes kaikki valituista työskentelevät tai ovat kotoisin Kainuusta.

Taide yhdistyy rakennushankkeeseen

Uuden sairaalan taideteemana on ”Sydän metsässä”. Teema vahvistaa sairaalan puurakentamista, materiaalivalintoja ja sisustuskokonaisuutta: kainuulaisen metsän ja luonnon sekä vahvan kulttuuriperinnön halutaan näkyvän myös sairaalan taiteessa.

Teosten sovittaminen kokonaisuuteen edellyttää, että kuvataiteilijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tilaajan, rakentajan ja suunnittelijoiden kanssa. Taideohjelman valmistelusta vastaa taideryhmä, joka koostuu hankkeen suunnittelijoista sekä asiantuntijoista.

Uuteen sairaalaan sijoitetaan lisäksi teoksia Kainuun soten taidekokoelmasta sekä lahjoitus- ja lainateoksia. Sairaalan on varattu myös alue paikallisten taiteilijayhteisöjen vaihtuvia näyttelyitä varten.

Kainuun uuden sairaalan taidehankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa.

Lisätietoja:

 • Projektipäällikkö Terho Pekkala, 044 7970 269
 • Taidekoordinaattori Maarit Hakkarainen, 044 7245 668