Tiedote 14.01.2020

Kainuun uuden sairaalan ensimmäiset taideteokset valmiina

Kainuun keskussairaalan uuden päärakennuksen ensimmäinen vaihe on avautumassa potilaskäyttöön tammikuun aikana. Tilojen arkkitehtuuria, puurakentamista ja sisustusta täydentää myös monipuolinen taidekokonaisuus.

Uuden sairaalan taideohjelman teemana on ”Sydän metsässä”, joka kuvaa kainuulaisten metsäsuhdetta ja tuo esiin luontoa sen eri muodoissa. Taideohjelman asiantuntijana on toiminut FL Maarit Hakkarainen, jolla on laaja kokemus erityisesti sairaalataiteen kuratoinnista.

”Taiteella on oma paikkansa sairaalaympäristössä. Se tuo sekä hoito- että työympäristöön tärkeän lisäelementin”, kertoo ylilääkäri Jukka Juvonen Kainuun keskussairaalasta. ”Erityisen ilahduttavaa on, että kaikki esitellyt teokset on tilattu Kainuussa asuvilta tai täältä lähtöisin olevilta taiteilijoilta”.

Nyt valmistuneita teoksia tai teoskokonaisuuksia on sairaalan ulko- ja sisätiloissa, ja ne edustavat erilaisia kuvataidetyylejä.  Esimerkiksi lasten ja nuorten osastolla on eläinaiheisia maalauksia, aulatiloissa puuveistoksia tai paperitaidetta sekä julkisivuilla ja kattopinnoilla valo- ja ympäristöteoksia.

Ensimmäisen vaiheen taiteilijat ovat Anni Arffman, Riikka Keränen, Niina Kestilä, Jukka Laukkanen, Taiteilijaryhmä Naapurit (Ilja Karsikas, Jussi Karjalainen ja Willem Heeffer), Mayumi Niiranen-Hisatomi, Pertti Ohtonen, Reetta Partanen, Tuija Teiska, Sanna Vihanto.

Toisessa vaiheessa taideteoksista vastaavat Ulla Harju, Markku Hernetkoski, Tuija Heikura, Henri Ijäs, Urho Kähkönen ja Silja Selonen. Taiteilijat on valittu vuonna 2018 avoimella hakumenettelyllä, johon osallistui lähes 250 hakijaa.

Merkittävä julkisen taiteen kohde

Hankkeen taideohjelman valmisteluun osallistunut Kajaanin taidemuseon johtaja Pirjo Immonen pitää uuden sairaalan taidehankintoja poikkeuksellisena esimerkkinä: ”Julkisen rakentamisen ns. prosenttitaideperiaatetta on täällä toteutettu hienosti. Vastaavan kokoisia kohteita ei maakunnassa luonnollisestikaan usein toteuteta. Kainuulainen luonto ja vahva kulttuuriperintö korostuvat sairaalan taiteessa luontevasti nykytaiteen keinoin”, toteaa Immonen.

Uuden sairaalan taideohjelmaan on varattu 400 000 € osana rakentamiskustannuksia. Taiteen Edistämiskeskus Taike on myöntänyt hankkeelle 60 000 euron valtionavustuksen ja Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto on tukenut hankintoja 15 000 eurolla.

Tilaustaiteen lisäksi sairaalan tiloissa on myös kainuulaisten valokuvaajien luonto- ja miljöökuvia. Erikoisuutena keskussairaalan odotusalueilla ja käytävillä on nähtävillä Metsähallituksen yhteistyönä toteutettuja kainuulaisten luontokohteiden karttakuvia.

Kainuulaislähtöisen säveltäjän Kassu Halosen säveltämän ensimmäisen sinfonian osa 1 ”Pohjoisen valo” on myös osa uuden sairaalan taidekokonaisuutta. Halosen vaikuttava musiikki, teoksen kuvitus ja valokuvaaja Sauli Kosken revontulivideot ovat koettavissa uudessa sairaalassa mm. odotustilojen tai potilashuoneiden näyttöruuduilla.

Uuteen sairaalaan sijoitetaan myöhemmin teoksia myös Kainuun soten taidekokoelmasta. Toisessa vaiheessa sairaalan pääaulaan toteutetaan lisäksi alue paikallisten taiteilijayhteisöjen vaihtuvia näyttelyitä varten.