Tiedote 09.09.2019

Kainuun uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat edenneet loppusuoralle

Kainuun keskussairaalan uudisrakennuksen ensimmäinen vaihe on valmistumassa aikataulun mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä tilaajalle luovutetaan ns. kuuman sairaalan tilat eli päivystys, synnytys-, leikkaus- ja teho-osastot sekä pääosa vuodeosastoista.  Rakennuksen käyttöönotto- ja muuttovaihe kestää tammikuun lopulle, jolloin potilastyö uusissa tiloissa alkaa. 

Uuden sairaalan tilat on suunniteltu toiminnallisesti tehokkaiksi hoitoprosessien mukaan. Kaikessa toiminnassa tuetaan kuntoutusta ja potilaiden sujuvaa hoitoa. Rakennuksessa käytetään uutta teknologiaa mm. logistiikassa, turvallisuudessa ja viestinnässä. Potilastiloissa on korostettu selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä viihtyisyyttä.  Luonnonvalo, sisustusvärit sekä taide kuuluvat olennaisena osana hoitoympäristöön. 

Kainuun keskussairaala palvelee jatkossakin maakunnan ja lähialueiden asukkaiden päivystyksellistä ja kiireetöntä hoitoa. Sairaalarakennus on suunniteltu muuntojoustavaksi siten, että tilamuutokset ovat mahdollisia esimerkiksi palvelutarpeen muutoksissa.

Toinen vaihe alkaa 2020

Ensimmäiset 2-vaiheen tiloista ovat tämän hetken tiedon mukaan valmistumassa aikataulusta edellä.  Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että osa päärakennuksen poliklinikka- tai osastotiloista otetaan käyttöön jopa puoli vuotta aikaisemmin. Päätökset muuttoajankohdista tehdään sairaalan tarpeiden mukaisesti rakennusvaiheen aikana.

Toisaalta viimeisenä rakennettavan uuden rakennusosan päättymisaikataulua valmistaudutaan jatkamaan neljällä kuukaudella.  Pidemmällä rakennusajalla varataan ennakoitua enemmän työaikaa perustus- ja runkovaiheisiin. Tällä turvataan myös muiden työvaiheiden hallinta sekä rakenteiden kuivuminen ennen sisätöitä. Toisen vaiheen pidentymisellä on arvioitu olevan n. 1 M€:n lisäkustannukset hankkeelle.

Kustannushallinta onnistunut hankkeen vaativuus huomioiden

Kainuun uuden sairaalan kokonaisbudjetti on 159 M€. Hanke toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa tilaaja, urakoitsijat ja suunnittelijat vastaavat yhteisesti onnistumisesta. Tavoitekustannuksen ylityksestä vastaavat allianssiyritykset ja tilaaja 50 %:n osuuksilla. Tavoitekustannus on sidottu rakennuskustannusindeksiin.

Tämän hetken loppuennusteen mukaan lisäkustannukset Kainuun sotelle ovat 3,4 M€ (2,1 % budjetista), jossa on huomioitu tavoitekustannuksen ylitys, tilaajan päättämät muutokset, ennustettu rakennuskustannusindeksin nousu ja toisen vaiheen pidentyminen.

”Rakentamisen ensimmäiset 2,5 vuotta ovat edenneet kokonaisuudessaan hyvin, vaikka aikataulu ja tavoitteemme ovat tiukkoja. Esimerkiksi kosteus- ja puhtausmittaukset ovat kaikki vaatimusten mukaisia, ja tällä hetkellä keskitymme viimeistelytöihin ja järjestelmien käyttöönottoon”, kertoo Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen. ”Hankkeen vaativuus huomioiden kustannushallinta on onnistunut kohtuullisesti; kyseessä on kuitenkin pitkä projekti. Pyrimme toki jatkuvasti kaventamaan ylitystä kaikkialla, tilaajan tavoitteista ja laadusta tinkimättä”, Ahonen jatkaa.

”Rakennuskustannusindeksin nousun arvoitu osuus allianssin budjetin ylityksestä on noin 2 M€. Vaikka se on ollut ennakoitua nopeampaa, toisaalta investoinnin rahoituskustannukset ovat edullisempia kuin valmisteluvaiheen laskelmissa. Näin tilaajan kannalta kokonaisuudessa ei ole isoa muutosta”, selventää kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Kainuun sotesta.

Lisätietoja:

  • projektijohtaja Kimmo Ahonen (0400 179 022)
  • kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto (044 777 3033)