Tiedote 19.01.2022

Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli

Kainuussa aloitetaan puolesta-asioinnin mallin kokeilu henkilöille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Valtuuden voi tehdä 1. maaliskuuta alkaen Kainuun soten terveysasemilla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin.

Kokeilun toteuttavat Kainuun sote ja Digi- ja väestötietovirasto. Tavoitteena on valtakunnallinen toimintamalli, jolla voidaan tarjota myös digitaidottomille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan sähköisissä asiointipalveluissa.

Kainuun sotessa kokeilu on käynnissä 1.3.–30.4.2022. Kokeilun aikana annetut valtuudet säilyvät voimassa myös kokeilun päätyttyä.

Valtuuttaminen antaa esimerkiksi ikäihmisen läheisille sujuvamman tavan olla tukena terveys- ja sosiaaliasioiden hoitamisessa, vaikka he eivät pääsisi mukaan asioimaan terveys- tai sosiaalipalveluissa ja asuisivat kaukanakin.

Jos henkilöllä on sähköiset tunnistautumisvälineet, hän voi omatoimisesti valtuuttaa luottohenkilöitään Suomi.fi-valtuuksissa. Sähköisiä tunnistautumisvälineitä ovat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne ja henkilökortin varmenne.

Kainuun kokeilussa voi valtuuttaa apteekkiasiointiin sekä sähköisiin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiointipalveluihin

Kainuussa kokeilu koskee aikuisia, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Digitaalisten palveluiden käyttö lisääntyy nopeasti erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Kainuussa on kuitenkin merkittävä määrä henkilöitä, jotka eivät aktiivisesti käytä internetiä tai joilla ei ole lainkaan tietokonetta.

”Tarve tällaiselle palvelulle on tullut erityisesti iäkkäiltä asiakkailta ja heidän läheisiltään. Tällä hetkellä he asioivat perinteisellä tavalla iäkkäiden puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hoitavat heidän apteekkiasiansa. Haluamme vastata tähän tarpeeseen, jotta mahdollisimman moni kainuulainen hyötyisi sähköisistä palveluista ja saisi asiansa hoitumaan vaivattomasti.” sanoo Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen.

Valtuuden voi tehdä Kainuun soten terveysasemilla, jossa virkailija rekisteröi sen Suomi.fi-valtuuksiin.

Terveydenhuollon asioinnissa voi esimerkiksi ilmoittaa, vastaanottaa ja tarkastella valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja. Sama valtuutus toimii kaikissa asiointipalveluissa, kuten Kainuun Omasotessa, Omakannassa sekä monissa muissa sähköisissä terveyspalveluissa.

Sosiaalihuollon asioiden valtuutuksella voi viestiä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa valtuuttajan sosiaalipalveluista Kainuun Omasoten kautta.

Apteekkiasiointiin valtuutettu henkilö voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeitä, uusia reseptejä tai tarkistaa reseptitietoja. Valtuutus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa, joten asioida voi missä päin Suomea tahansa.

Kainuun kokeilu on tärkeä askel kohti valtakunnallista toimintamallia

Suomi.fi-valtuuksien käyttö edellyttää normaalisti vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortin varmenteella. Nyt Kainuussa mahdollistetaan valtuuttaminen myös henkilöille, joilta nämä tunnistautumisvälineet puuttuvat.

 ”Osa ihmisistä on jäänyt monien arkea sujuvoittavien digitaalisten palveluiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä myös läheisille arjen asioiden hoitaminen heidän puolestaan on työlästä. Tämä kokeilu on yksi tärkeä askel, joka helpottaa asioiden hoitamista sähköisissä palveluissa”, taustoittaa palvelupäällikkö Sanna Suomalainen-Ajanko Digi- ja väestötietovirastosta.

Kokeilun jälkeen Digi- ja väestötietovirasto arvioi toimintamallin soveltuvuutta muille hyvinvointialueille. Asiakkailta ja henkilöstöltä kerättävän palautteen perusteella valtakunnallista toimintamallia kehitetään entistä toimivammaksi ja sujuvammaksi.