Tiedote 20.12.2018

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 19.12.2018

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033, maire.ahopelto@kainuu.fi

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/58655/meeting/10223

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liiketoiminnan yhtiöittäminen –asian osalta lisätietoja antaa hankintalakimies Juho Jukkola, juho.jukkola@kainuu.fi, 044 797 0299

Asiat 3-4 ja 11 Talouden seurantaraportit

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 talouden seurantaraportit.

Asia 5 Kainuun soten vuoden 2019 talousarvio

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esityslistan liitteen mukaisesti. Talousarvioesitys on 3.180.000 euroa alijäämäinen.

Asia 6 Vuoden 2017 arviointikertomus

Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja esityksiin annetun vastineen tiedoksi.

Asia 9 Maakuntastrategian valmistelu

Yhtymävaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Asia 10 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liiketoiminnan yhtiöittäminen

Yhtymävaltuusto päätti Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhtiöittämisestä nimellä Kainuunmeren Työterveys Oy vuoden 2019 alusta lähtien. Yhtiöittämisen valmistelut on aloitettu kesäkuussa 2016. Nykyisessä lähtötilanteessa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) omistaa liikelaitoksen sataprosenttisesti. Yhtiöittämisen jälkeen Kainuun soten omistusosuus uudesta työterveyshuollon yhtiöstä on 53,9 prosenttia. Kainuun kunnat Puolankaa lukuunottamatta omistavat loput. 

Asia 12 Talousarviomuutokset 2018

Yhtymävaltuusto teki talousarvioon 2018 seuraavat alla luetellut muutokset ja hyväksyi, että yhtymävaltuuston kesäkuussa 2018 päättämä talousarvion alijäämä 4 475 000 euroa kasvaa 7 165 000 eurolla (2,2 % toimintakuluista), jolloin kokonais alijäämäksi muodostuu lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan 11 640 000 euroa eli 3,5 % toimintakuluista.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä yhteensä (ilman liikelaitosta)

 

1000€                  TA2018/20.6.§6          Uusi määräraha     Muutos

Toimintatuotot      326 749                       326 230                 -  519

Toimintakulut       323 817                       328 461                  4 644

Toimintakate            2 932                           2 232                 -  700

Rahoituskulut              -26                            -735                     709

Poistot                    -7 381                          -8 673                 1 292

 

Omasta toiminnasta on pystytty toimintoja tehostamalla säästämään 3,3 miljoonaa euroa siten, että se ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, mm. vuokrat ym. kulut ja muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,5 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 2,9 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän, ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion psykiatrisesta sairaalasta, ostot HUS:sta ja KYS:sta sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Alijäämää on lisännyt tilintarkastajan esitys, että Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvien matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot 1,3 miljoonaa euroa tulee lisätä vuoden 2018 kuluiksi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama vaatimus, että valtakunnallisten palkankorotusten henkilöstökuluihin on lisättävä kuluvalle vuodelle tammikuussa maksettavan kertaerän kulut noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi muiden valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus on noin 1,5 miljoonaa euroa.