Tiedote 21.12.2017

Kainuun soten yhtymävaltuuston päätöksiä 18.12.2017

Lisätietoja ja liitteet:

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

p. 044 777 3033

maire.ahopelto@kainuu.fi

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/44462/meeting/10161

Asia 4 Kainuun soten talousarvio 2018 ja -suunnitelma vuosille 2019-2021

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt ja esitti yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 liitteen mukaisesti. Liikelaitos mukaan luettuna talousarvioesitys on 3.783.000 euroa alijäämäinen.

Antti Kela esitti, että: ”Budjetti palautetaan valmisteluun ja otetaan vastaan, kun se on vähintään nolla tuloksellinen tai tuodaan n. 4 miljoonan euron säästöesitys 19.4.2018 talous- ja strategiaseminaariin, ylimääräiseen valtuuston kokoukseen. Mikäli tätä esitystä ei kannateta, esitän yllä olevan lausunnon eriävänä mielipiteenä pöytäkirjaan.”

Antti Kelan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Antti Kelan esitys merkittiin pöytäkirjaan eriävänä mielipiteenä.

Asia 5 Arviointikertomus vuodelta 2016

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2016.

Asia 6 Kainuun soten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet 2017

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa.

Luottamushenkilöiltä sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty sähköpostitse siten, että ne tuli toimittaa sisäiselle tarkastajalle syyskuun 2017 aikana. Tämän jälkeen ilmoituksista on laadittu sidonnaisuusrekisteri, joka julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla ja tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusrekisterin yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Asia 7 Kuntayhtymän ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen

Yhtymävaltuusto hyväksyi esityksen, että kuntayhtymän viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa www.sote.kainuu.fi. Internetsivun lisäksi kuntayhtymän lakiin tai asetukseen perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan myös harkinnan mukaan paikallislehdissä, viran- ja tehtävänhakuilmoitukset Kuntarekry –verkkopalvelussa, sekä harkinnan mukaan muissa sanomalehdissä ja ammattijulkaisuissa sekä sosiaalisen median kanavissa. Yhtymävaltuusto hyväksyi lisäksi yhtymähallituksen esityksen, että muiden viranomaisten tai erityislainsäädännön mukaiset kuulutukset julkaistaan kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, mikäli laki niin edellyttää.

Asia 8 Eron myöntäminen Aila Alasalmelle Kainuun soten luottamustoimista ja uuden jäsenen valinta

Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen, että Aila Alasalmelle myönnetään ero Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä.

Yhtymävaltuusto valitsi kuntayhtymän yhtymähallitukseen Anne Määtän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Helena Ahosen. Anne Määttä valittiin yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtajaksi.

Asia 9 Eron myöntäminen Heidi Juntuselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

Yhtymävaltuusto myönsi eron Heidi Juntuselle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsenyydestä.

Yhtymävaltuusto valitsi Eila Jokelainen-Keräselle kuntayhtymän yhtymähallitukseen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pirjo Heikkisen.

Asia 10 Valtuustoaloite: Kunnallisen luottamushenkilön tiedonsaantivaatimus

Jussi Y. Hyry on tehnyt 19.6.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle kunnallisen luottamushenkilön tiedonsaantivaatimusta koskevan aloitteen. Aloitteessa Hyry vaatii, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää, että Hyrylle toimitetaan asianmukaisesti esitetyn vaatimuksen mukaisesti Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy:n peruskirjan ja yhtiöjärjestyksen jäljennökset.

Kainuun sote on lähettänyt 30.6.2017 Jussi Y. Hyrylle hänen 2.5.2017 pyytämänsä asiakirjat, joita Hyry vaatii aloitteessaan uudelleen hänelle toimitettavaksi. Jussi Y. Hyry on ollut itse kuntayhtymän hallituksen jäsenenä päättämässä hallituksessa Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy:tä koskevista asioista.

Yhtymähallitus päätti antaa edellä olevan selvityksen vastauksena Jussi Y. Hyryn 19.6.2017 tekemään aloitteeseen. Yhtymävaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asiat 11-13 Valtuustoaloitteet

Yhtymävaltuuston kokouksessa tehtiin kolme valtuustoaloitetta:

  1. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite: Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ehdottaa, että Uuteen sairaalaan mahdollistetaan kristillinen TV7-kanava ja kristillinen radiokanava RadioDei.
  2. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite: Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona ja siihen painottaen Kainuun sotessa annettaisiin satavuotiaan Suomen ja Kainuun kunniaksi sadan euron kuntoseteli niille kainuulaisille, jotka ovat valmiita panostamaan omaan henkilökohtaiseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Kuntoseteliä voi hyödyntää joko vesiliikuntaan tai kuntosaleihin.
  3. Päivi Haverisen ja Mari Saarenpään valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä alle 25-vuotiaille kainuulaisille.