Tiedote 01.07.2020

Kainuun soten yhtymävaltuuston kokous 8.7.2020

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­val­tuus­to 

ke 8.7.2020 al­kaen klo 10.00 
Ka­jaa­nin kau­pun­gin­ta­lon val­tuus­to­sa­li, Poh­jo­lan­ka­tu 13, Ka­jaa­ni

Kokous on jatkokokous 17.6.2020 olleelle yhtymävaltuuston kokoukselle.

Esi­tys­lis­ta on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi -> Tie­toa meis­tä -> Pää­tök­sen­te­ko -> Ko­kou­sa­sia­kir­jat ja ko­kou­sai­ka­tau­lut 

Ko­kouk­sen tar­kas­tet­tu pöy­tä­kir­ja on ylei­ses­ti näh­tä­vä­nä Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män verk­ko­si­vuil­la se­kä Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män kans­lias­sa, Poh­jo­lan­ka­tu 13, 3. krs, Ka­jaa­ni, ke 5.8.2020 klo 8–15.