Tiedote 26.04.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 25.4.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/48836/meeting/10185

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Asia 4 Talousarvioraportti

Maaliskuun lopun tulosennusteen mukaa talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisena.

Asia 4 Muutokset ja toiminnan rajaukset kesällä 2018

Kesän 2018 muutoksista ja toiminnan rajauksista tiedotetaan erikseen.

Asiat 5-6 Uuteen sairaalaan liittyvät organisaatiorakenteen muutokset

Uusi sairaala muuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) organisaatiota. Kuntoutuksen asema vahvistuu, ja kiireellisen hoidon tehtävät kootaan yhteen akuuttihoidon vastuualueelle. Suurelta osin nykyinen organisaatio säilyy kuitenkin entisellään.

Vuoden 2019 alussa aloittaa uutena myös akuuttihoidon vastuualue. Siihen kuuluvat niin sanotun kuuman sairaalan palvelut ensihoidosta tehohoitoon ja yhteispäivystykseen.

Organisaatiomuutos ei vaikuta henkilöstön määrään tai asemaan, mutta yksittäisten työntekijöiden työtehtävät saattavat muuttua. Ne käsitellään omissa yksiköissä kuulemismenettelyn mukaisesti.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on kuntoutuspalvelujen yhteistyön tiivistäminen. Uudelle kuntoutuksen vastuualueelle keskitetään palvelut, jotka ovat aiemmin toimineet hajallaan Kainuun soten eri tulos- ja vastuualueilla.

Jatkossa kuntoutuksen vastuualueella toimivat fysiatria ja fysioterapia, erityisterapia ja apuvälinepalvelut. Uudessa sairaalassa ne on sijoitettu lähelle toisiaan. Fysiatria ja fysioterapia -tulosyksikköön siirtyvät fysiatrian lääkärit, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fysioterapeutit, kuntohoitajat ja liikunnanohjaajat. Erityisterapiassa työskentelevät muut kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutuslääkärit. Nykyiset keskussairaalan apuvälineyksikön ja Kajaanin terveyskeskuksen apuvälinetyöntekijät siirtyvät apuvälinepalvelut-tulosyksikköön. Uusi kuntoutuspalvelut -vastuualue aloittaa 1.9.2019.

Uuteen maakuntaan siirtyminen vuoden 2020 alusta muuttaa jälleen organisaatiota. Muutosta valmistellaan parhaillaan. Sote-organisaatiota arvioidaan sen jälkeen, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on vahvistettu.

Yhtymähallitus käsitteli Kainuun soten organisaatiomuutosta keskiviikkona 25. huhtikuuta. Yhtymävaltuusto päättää asiasta kesäkuun kokouksessaan.

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/47961/meeting/10176

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Uusi organisaatio

http://mfilhttp://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/48798/meeting/0esjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/48798/meeting/0

Asia 10 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2017

Yhteydenotot Kainuun soten sosiaaliasiamieheen kasvoivat vuonna 2017 hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 kertoo, että viime vuonna yhteydenottoja oli yhteensä 141.

Noin kolmasosa yhteydenotoista koski asiakkaan ja viranomaisen välistä vuorovaikutustilannetta. Asiakkaat kokivat, että heidän toiveitaan ja mielipiteitään ei oteta huomioon riittävästi. Heidän mielestään jotkut viranomaiset käyttäytyivät myös epäasiallisesti.

Ristiriitoja ratkottiin pääasiassa muistutusmenettelyllä.

Oikaisuvaatimukset ovat viime vuosina vähentyneet selvästi: vuonna 2017 niitä oli 51, kun vielä vuonna 2015 niitä oli yli 100. Eniten oikaisuvaatimuksia tehtiin vammaispalvelujen viranhaltijapäätöksistä (27). Muut oikaisuvaatimukset koskivat toimeentulotukea, omaishoidontukea, vanhuspalvelujen ympärivuorokautista asumispalvelua, asiakasmaksuja, kehitysvammaisten tilapäishoitoa ja lapsiperheiden kotipalvelua.

Asia 11 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 

Kainuun kunnat ovat laatineet yhteisen maahanmuuttajien kotouttamisohjelman, joka korostaa kuntien ja eri viranomaisten saumatonta ja joustavaa yhteistyötä. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee kantaväestön kanssa tasavertaisen asemaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta.

Lakisääteinen ohjelma vuosille 2018–2019 linjaa tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Ohjelmassa on yhteensä 34 kehittämistavoitetta. Yksi konkreettinen tavoite on saada toimivat käytännöt viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyöhön.

Kainuussa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 1 395 ulkomaalaistaustaista henkilöä.  Ennusteiden mukaan maahanmuutto kasvaa tulevaisuudessa, ja se nähdään positiivisena väestökehityksenä ikääntyvässä maakunnassa.

Asia 12 Lausunto ensihoidon ilmailupalvelujen järjestämisestä Suomessa

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Kainuun soten lausunnon, jonka mukaan lakiluonnos on keskeneräinen ja se tulisi saattaa jatkovalmisteluun. Myös lakiluonnoksen perustelut ovat puutteelliset ja osittain virheelliset.

Kainuun soten mukaan ensihoidon ilmailupalvelujen rahoitus pitäisi jatkossa järjestää valtion rahoituksella. Kustannusten jakoperusteena pitäisi käyttää todellisia hoitotapahtumiin perustuvia käyttömääriä. Nyt lausunnolla olevassa luonnoksessa esitetään, että ensihoidon palveluista vastaisi Pirkanmaan maakunta. Esityksen tausta-aineistossa kuitenkin muun muassa ilmailupalvelujen nykyiset katvealueet on kuvattu puutteellisesti ainakin Pohjois-Suomen osalta.

Asia 20 Kajaanin pääterveysaseman aukioloaikojen pidennys 

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Kajaanin pääterveysaseman vastaanottoajat laajenevat tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 18:aan. Pidennetty vastaanotto, kello 8-18 alkaa, 7.5. ja päättyy 30.11.2018. Laajennettua aukioloa ei ole kesällä 25.6.–29.7., jolloin toiminta on muutenkin supistettua. Myös arkipyhien aaton vastaanottoajat säilyvät entisellään.

Asiat 21–22 Suun terveydenhuollon ja perhekeskuksen tila-asiat

Yhtymähallitus päätti, että Kajaanin Lehtikankaan hammashoitola siirtyy väliaikaisesti Kustin Kulmaan Petäisenniskaan. Hammashoitola tarvitsee noin 300 neliön tilat, jotka omistaja saneeraa hammashoidolle soveltuviksi. Lehtikankaan hammashoitola on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi.

Yhtymähallitus ei tehnyt vielä päätöstä Kajaanin perhekeskuksen tila-asiasta. Asia päätetään myöhemmin.

Kainuun sote: Akuuttihoidolle ja kuntoutuspalveluille omat vastuualueet

Uusi sairaala muuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) organisaatiota. Kuntoutuksen asema vahvistuu, ja kiireellisen hoidon tehtävät kootaan yhteen akuuttihoidon vastuualueelle. Suurelta osin nykyinen organisaatio säilyy kuitenkin entisellään.

Vuoden 2019 alussa aloittaa uutena myös akuuttihoidon vastuualue. Siihen kuuluvat niin sanotun kuuman sairaalan palvelut ensihoidosta tehohoitoon ja yhteispäivystykseen.

Organisaatiomuutos ei vaikuta henkilöstön määrään tai asemaan, mutta yksittäisten työntekijöiden työtehtävät saattavat muuttua. Ne käsitellään omissa yksiköissä kuulemismenettelyn mukaisesti.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on kuntoutuspalvelujen yhteistyön tiivistäminen. Uudelle kuntoutuksen vastuualueelle keskitetään palvelut, jotka ovat aiemmin toimineet hajallaan Kainuun soten eri tulos- ja vastuualueilla.

Jatkossa kuntoutuksen vastuualueella toimivat fysiatria ja fysioterapia, erityisterapia ja apuvälinepalvelut. Uudessa sairaalassa ne on sijoitettu lähelle toisiaan. Fysiatria ja fysioterapia -tulosyksikköön siirtyvät fysiatrian lääkärit, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fysioterapeutit, kuntohoitajat ja liikunnanohjaajat. Erityisterapiassa työskentelevät muut kuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutuslääkärit. Nykyiset keskussairaalan apuvälineyksikön ja Kajaanin terveyskeskuksen apuvälinetyöntekijät siirtyvät apuvälinepalvelut-tulosyksikköön. Uusi kuntoutuspalvelut -vastuualue aloittaa 1.9.2019.

Uuteen maakuntaan siirtyminen vuoden 2020 alusta muuttaa jälleen organisaatiota. Muutosta valmistellaan parhaillaan. Sote-organisaatiota arvioidaan sen jälkeen, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on vahvistettu.

Yhtymähallitus käsitteli Kainuun soten organisaatiomuutosta keskiviikkona 27. huhtikuuta. Yhtymävaltuusto päättää asiasta kesäkuun kokouksessaan.

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/47961/meeting/10176

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Uusi organisaatio

http://mfilhttp://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/48798/meeting/0esjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/48798/meeting/0