Tiedote 24.01.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 24.1.2018

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesotto.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/45599/meeting/10168

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Asia 4 Kainuun soten talouden seuranta

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousraportin 1.1.2017-30.11.2017. Raportin perusteella voidaan arvioida, että kauden tulos, ilman liikelaitosta, toteutuu 3,0 miljoonaa euroa ylijäämäisenä.

Asia 6 Henkilötyövuositavoitteen määrittäminen vuodelle 2018

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2018 henkilötyövuositavoitteeksi (HTV2) 3 340 henkilötyövuotta ilman liikelaitosta ja liikelaitos mukaan laskien 3 392 henkilötyövuotta.

Asia 7 Kainuun soten asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asiakasmaksuihin on tehty muutoksia.

Veteraanit ja kotirintaman naiset on huomioitu asiakasmaksuissa kuntayhtymässä aikaisemmin päätetyn käytännön mukaisesti. Laitoshoitomaksuja, todistuksista perittäviä maksuja sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoidon maksuja on tarkennettu. Lisäksi asiakasmaksuihin liittyvät asiakkaille tarkoitetut tiedotteet on lisätty samaan asiakirjaan.

Asia 8 Uusi sairaala -hankkeeseen liittyvät palvelujen muutokset

Yhtymähallitus päätti, että suunnitelman mukaiset kuntoutuspalvelujen muutokset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä tulos- ja vastuualueiden sekä toimintamuutoksia valmistelevien muutospäälliköiden kanssa.

Kuntayhtymään perustetaan 1.5.2018 alkaen kuntoutuspalvelujen vastuualue, jolla otetaan pilotointina käyttöön uusia toimintamalleja. Palvelukokonaisuutta suunnitellaan terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueella (TESA) toimivaksi kuntoutuspalveluiden vastuu-alueeksi. Suunnitelmien mukaan toimintoja yhdistetään ja yhdenmukaistetaan asteittain siten, että syksyyn 2019 mennessä kuntoutuksen vastuualueella toimivat fysiatria ja fysioterapia (fysiatrit, fysioterapeutit, kuntohoitajat, liikuntaneuvojat), apuvälinekeskus (mm. apuvälinekeskuksen hoitajat, apuvälinemekaanikot, apuvälinelogistikko), lääkärit ja erityistyöntekijät (kuntoutussuunnittelija, puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapeutit, kuntoutusohjaajat, neuropsykologit ja kuntoutuspsykologit, terveydenhuollon sosiaali-työntekijät ja sosiaaliohjaajat). Kuntoutuspalvelut tarjoaa kuntoutuspalveluita vaativan kuntoutuksen osastolle ja muihin yksiköihin, joissa niitä tarvitaan potilaiden palvelukokonaisuuden tuottamiseen.

Muutosten tavoitteena on muodostaa vaiheittain Uusi sairaala -konseptin mukainen kuntoutuspalvelujen kokonaisuus. Muutoksiin liittyvistä mahdollisista henkilöstöresurssien siirroista päätetään kuulemismenettelyn jälkeen viranhaltijapäätöksin erikseen myöhemmin.

Asia 9 Tartuntatautilain muutos ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

Yhtymähallitus hyväksyi tartuntatautilain muutokseen liittyvät velvoitteet henkilöstön rokotussuojasta yksiköittäin.

Maaliskuun alussa 2018 kokonaisuudessaan voimaan tuleva tartuntatautilaki määrää, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevillä työntekijöillä ja opiskelijoilla pitää olla voimassa suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Influenssan osalta edellytetään nimenomaan voimassa olevaa rokotussuojaa. Imeväisikäisiä hoitavilla pitää lisäksi olla rokotussuoja hinkuyskää vastaan. Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita ovat esimerkiksi alle yksivuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet, raskaana olevat ja potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi.

Tartuntatautilain mukaan rokotussuoja on välttämätön kaikilla potilasosastoilla ja poliklinikoiden tiloissa työskenteleville, kliinisissä tutkimus- ja toimenpideyksiköissä ja ensihoidon ajoneuvoissa. Näissä tiloissa työnantaja voi vain erityisistä syistä käyttää sellaista työntekijää, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

Asia 11 Eron myöntäminen Aila Alasalmelle yksilöasiain jaoston jäsenyydestä

Yhtymähallitus myönsi Aila Alasalmelle eron yksilöasiain jaoston jäsenyydestä ja yksilöasiain jaoston uudeksi jäseneksi Eila Jokelainen-Keräsen ja varalle Helena Ahosen.

Asia 16 Kuhmon terveyskeskussairaalan sairaansijojen vähennys

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että kotisairaalatoiminnan laajentaminen ja sairaansijojen vähentäminen Kuhmon akuuttivuodeosastolla toteutetaan myöhemmin keväällä. Alun perin muutokset oli tarkoitus toteuttaa sekä Kuhmossa että Sotkamossa 1.2.2018 alkaen. Sotkamossa muutokset toteutuvat suunnitelmien mukaan.

Asia 17 Kajaanin pääterveysaseman aukioloaikojen pidentyminen

Lehtikankaan vastaanoton toiminta päättyy 17.1.2018 ja yhdistetty Lehtikankaan ja pääterveysaseman - eli Kajaanin vastaanoton - toiminta alkaa 22.1.2018. Aukioloaika on toistaiseksi ma – to 8-16 ja pe 8 -15. Lääkäreiden kanssa on vielä neuvottelu kesken työajan muutoksesta ja muut ammattiryhmät odottavat näiden neuvottelujen lopputulosta. Aukioloajan pidennys ei toteudu vielä.

Asia 19 Henkilökohtainen budjetti – Kainuun palvelusetelikokeilu

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt Kainuun palvelusetelikokeilu – henkilökohtainen budjetti -kokeiluun. Valtionavustusta Kainuun sote saa vuoden 2018 aikana toteutettavaa kokeiluun 446 160 euroa. Kokeilun kokonaiskustannukset ovat 557 700 euroa.