Tiedote 24.01.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 23.1.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/61086/meeting/10236

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1.- 30.11.2018

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin. Vuoden 2018 tilikauden tuloksen, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan marraskuun ennusteen mukaan 11,9 miljoona euroa alijäämäisenä. Alijäämässä on huomioitu uuden sairaalan rakentamisen tieltä purettavista rakennuksista johtuvat 1,3 miljoonan euron poistot. Poistolaskelmissa on huomioitu vain tiedossa olevat purettavat rakennukset (ei esim. potilastornia).  

Yhtymähallitus totesi, että talousarvion yhteydessä päätetty alijäämä oli 3,9 miljoonaa euroa. Kesäkuussa yhtymävaltuuston hyväksymä alijäämä 4,475 miljoonaa euroa kasvaa tammi-lokakuun toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen mukaan n. 7,4 miljoonaa euroa. Omasta toiminnasta on pystytty toimintoja tehostamalla säästämään 3,3 miljoonaa euroa siten, että se ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, mm. vuokrat ym. kulut ja muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,6 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaalassa. Tältä osin ylitys on noin 4,2 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän, ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion psykiatrisesta sairaalasta, ostot KYS:sta sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Alijäämää on lisännyt tilintarkastajan esitys, että Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvien matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot 1,3 miljoonaa euroa tulee lisätä vuoden 2018 kuluiksi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama vaatimus, että valtakunnallisten palkankorotusten henkilöstökuluihin on lisättävä kuluvalle vuodelle tammikuussa maksettavan kertaerän kulut noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi muiden valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Asia 6 Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottaminen Kainuun keskussairaalalle 

Kajaanin Mamselli-liikelaitos on irtisanonut ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen. Tämän vuoksi Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että Kainuun sote tuottaa 1.1.2020 lukien itse Kainuun keskussairaalan ja Kajaanin alueen ateriat. Kajaanin alueen yksiköiden puhtaanapitopalveluiden tuottamisesta päätetään myöhemmin.

Asia 7 Linjaukset ravintokeskuksen rakentamisesta Kainuun keskussairaalan yhteyteen  

Kainuun soten yhtymähallitus keskusteli uuden ravintokeskuksen mahdollisesta rakentamisesta uuden sairaalan yhteyteen. Yhtymähallitus on päättänyt 22.8.2018 ravintokeskuksen suunnittelupalvelun hankinnasta. Yhtymähallitus päätti, että aloitetaan valmistuskeittiön suunnittelu. Asiassa kuultiin asiantuntijana Kajaanin kaupungin hallintojohtaja Tuija Aarniota.

Asia 8 Asiakasmaksujen alentaminen Kainuun sotessa      

Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja antoi työryhmälle ohjeet terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen valmistelun jatkamiseen.

Asia 10 Puolangan kunnan irtisanoutuminen Kainuun soten tuottamista ICT-palveluista

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Puolangan kunta on irtisanonut sopimuksen yhteisistä ICT-palveluista. Kainuun sote käynnistää välittömästi toimenpiteet asian johdosta.

Asia 12 Pohjois-Suomen osuuskuntamalli

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen sote-osuuskunta valmistelun tilanteen ja totesi, että yhtymävaltuustolle menevä esitys osuuskunnan perustamisesta käsitellään yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa.

Asiat 18-19 Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjat

Yhtymähallitus hyväksyi sääntökirjat, joissa määritellään, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu ryhtyessään Kainuun soten hyväksymäksi palveluntuottajaksi.

Asia 22 Veteraanien leskien palvelusetelin käytön laajentaminen

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Asia 23 Hankintapäätös, sosiaalipalvelujen kuljetuspalvelut

Yhtymähallitus teki hankintapäätöksen sosiaalipalvelujen kuljetuspalveluista.

Asia 24 Kohdeavustukset yhdistyksille ja järjestöille vuonna 2019

Yhtymähallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.