Tiedote 22.08.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 22.8.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

http://mfi­le­sot­to.kai­nuu.fi/por­taa­li/kai­nuun­so­te

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Asiat 3 ja 4 Talouden seuranta 1.1. - 30.6.2018 ja toimet talousarvion tasapainottamiseksi

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi alkuvuoden 2018 talouden seurantaraportin, jonka mukaan tilikauden tulos ilman liikelaitosta on 5,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kasvaisi käyttösuunnitelman 3,9 miljoonasta eurosta noin 5,9 miljoonaan euroon johtuen asiakkaiden kasvaneista Oys:n erikoissairaanhoidon tarpeista. Alun perin vuoden 2018 talousarvio on ollut 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Yhtymähallitus päätti toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallitus asetti välittömästi hankintakiellon. Tulosalueiden on huolehdittava, että henkilöstömenot eivät kasva. Myös asiakaspalveluiden ostopalvelujen käyttöä pitää rajoittaa mahdollisuuksien mukaan.  

Asia 8 Kainuun soten ravintohuolto Kajaanissa ja uuden ravintokeskuksen rakentaminen

Kainuun soten hallitus on käsitellyt 2.3.2016 § 46 ja 14.6.2017§ 173 kuntayhtymän ravintohuoltoa Kajaanin alueella sekä uuden ravintokeskuksen rakentamista uuden sairaalan yhteyteen. Mainituissa kokouksissa ei ole päätetty uuden ravintokeskuksen rakentamisesta, vaan asian valmistelijat ovat ainoastaan kertoneet valmistelun tilannekatsauksen.

Kainuun soten yhtymävaltuusto on vahvistanut 20.12.2017 § 27 vuodelle 2018 talousarvion, jossa on varattu 49,3 miljoonaa euroa Uusi sairaala –hankkeeseen. Mainittuun summaan sisältyy investointivaraus uudesta ravintokeskuksesta. Lisäksi uuden sairaalan suunnitelmissa on varauduttu uuden ravintokeskuksen käyttöönottoon viimeistään vuonna 2021.

Talouskeskus, jossa Kainuun keskussairaalan nykyinen keittiö sijaitsee, on otettu käyttöön kesäkuussa 1966. Vuosien saatossa talouskeskusta on laajennettu ja osin korjattu. Varsinaista perus-korjausta talouskeskukseen ei ole tehty. Talouskeskuksen rakenteiden ja alkuperäisen talotekniikan käyttöikä alkaa olla lopussa. Talouskeskuksessa on havaittu sisäilmaongelmia, kosteus- ja mikrobivaurioita.

Yhtymähallitus päätti, että Kainuun keskussairaalan yhteyteen rakennettavan ravintokeskuksen suunnittelupalvelun hankinta tulee käynnistää välittömästi.

Asia 22 Uusien toimitilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt useita kertoja perhekeskuksen toimitila-asiaa. Kuntayhtymä on ehdottanut vuokranantajalle, että perhekeskuksen vuokrasopimuksen voimassaolo päätetään maaliskuun lopussa 2019, vaikka sopimuksen mukaan se olisi irtisanottavissa aikaisintaan 31.12.2021. Vuokranantaja ei ole hyväksynyt ehdotusta, vaan se on ilmoittanut tekevänsä korjaustoimenpiteet kohteeseen tehtyjen tutkimusten perusteella ja tarpeen vaatiessa laajemminkin. Vuokranantaja on ilmoittanut pyytäneensä kohteeseen tehtävistä korjaustoimenpiteistä tarjouksia korjauksia tekeviltä yrityksiltä. Kuntayhtymä on puolestaan pyytänyt vuokranantajaa toimittamaan tarkan korjaussuunnitelman ja –aikataulun.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Kainuun sotelle kehotuksen Kajaanin perhekeskuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien korjaamiseksi 28.2.2019 mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi ilmoittanut seuraavansa asian kehittymistä ja tekevänsä kohteeseen seurantatarkastuksen 19.3.2019.

Yhtymähallitus päätti, että aikataulu ja korjaussuunnitelma tulee saada seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen.