Tiedote 22.11.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 21.11.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 21.11.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/57517/meeting/10230
 

Asiat 3-4 Talousarviomuutokset 2018 ja talousarvio 2019

Katso erillinen tiedote.
 

Asia 5 Muutokset ja toiminnan rajaukset vuoden vaihteessa 

Asiasta tiedotetaan erikseen.
 

Asia 9 Laboratoriotoiminnan järjestämistä koskeva yhteistyöselvitys  

Kainuun soten hallitus päätti merkitä tiedoksi ja osaltaan hyväksyä, että Pohjois-Suomen erityisvastuualue osallistuu selvitykseen laboratoriotoiminnan järjestämisestä. Tällä hetkellä laboratoriotoimintojen yhteistyöratkaisut ovat eri puolilla maata erilaisia. Uuden selvityksen tavoitteena on yhdistää eri alueiden laboratoriotoiminnat tarkoituksenmukaisella tavalla yhden osakeyhtiömuotoisen organisaation toiminnaksi.
 

Asia 10 Pohjois-Suomen erityisvastuualueen yhteistyöselvityksen jatkuminen      

Kainuun soten yhtymähallitus päätti, että Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistä osuuskuntaa valmistellaan in-house -periaatteella siten, että se toimii hankintayksikkönä ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille palveluita tai  

tavaroita joko tuottamalla niitä itse tai tytäryhtiöiden kautta. Sairaanhoitopiirien hallitukset tekevät vuoden 2018 loppuun mennessä esitykset valtuustoillensa osuuskunnan perustamisesta. Osuuskunnan toiminnan jatkovalmistelu lähtee liikkeelle työnjaon ja osaamisen jakamisen toiminnoilla. Järjestelyllä pyritään turvaamaan päivystävien sairaaloiden toiminnot.  
 

Asia 15 Uniapnealaitteiden palauttamatta jättämisestä sakkomaksu  

Hallitus hyväksyi linjauksen, että uniapneapotilaiden CPAP-laitteiden palauttamatta jättämisestä peritään potilaalta laitteen hinta (295 €). Sama sakko peritään huolimattoman käytön vuoksi käyttökelvottomaksi pilaantuneista laitteista.
 

Asia 17 Kajaanin Mamsellin irtisanoutuminen yhteistyösopimuksesta  

Yhtymähallitus päätti ryhtyä välittömästi selvittämään ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottamista Kajaanin alueella vuoden 2020 alusta lähtien. Kajaanin Mamselli -liikelaitos on lähettänyt tiedon, että Mamselli irtisanoo yhteistyösopimuksen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamisesta. Mamselli keskittyy kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunkikonsernin tarvitsemien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamiseen. Yhteistyösopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2019.  
 

Asia 18 Puolangan kunnan irtisanoutuminen talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamisen yhteistyöstä

Yhtymähallitus hyväksyi Puolangan kunnan päätöksen irtisanoa yhteisten palveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa  

talous- ja henkilöstöhallinnon osalta 31.12.2018. Sopimuksessa on vuoden irtisanomisaika, joten palvelutuotanto päättyy 31.12.2019. Käytännön järjestelyistä sovitaan myöhemmin erikseen.
 

Asia 25 Kotona asumista tukevien palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen

Yhtymähallitus hyväksyi kotona asumista tukevien palvelujen sisällön ja myöntämisperusteet. Kotihoidon palvelujen suunnittelussa ja myöntämisessä sekä asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa käytetään valtakunnallisia arviointimenetelmiä sekä toimintakykyä kuvaavia mittareita. Jos palvelutarve on vähäisempi kuin Kainuun soten kriteerit edellyttävät, asiakas ohjataan yksityisten palvelujen käyttäjäksi, mikäli se on mahdollista. Kotihoidon käynnit voidaan myös toteuttaa digitaalisesti niin sanottuna etäkäyntinä tai seurantasoittona puhelimitse. Etäkäynnin eli virtuaalisen kotikäynnin käyttöönottoa suunnitellaan kevään 2019 aikana.
 

Asia 27 Kainuunmeren Työterveys -osakeyhtiön perustamistoimet

Yhtymähallitus päätti esittää valtuustolle, että Kainuunmeren Työterveys -osakeyhtiön perustamisen yhteydessä liikelaitoksen ylijäämä (yhteensä 461 300 €) jaetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnille luovuttamalla kunnille yhteensä 4 613 kappaletta Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeita. Osakkeiden siirron jälkeen Kainuun sote omistaa edelleen 53,9 prosenttia Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeista.