Tiedote 19.09.2018

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 19.09.2018

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

http://mfi­le­sot­to.kai­nuu.fi/por­taa­li/kai­nuun­so­te

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2018

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.7.2018. Tämän vuoden 2018 talousarvio on ollut 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kasvaisi käyttösuunnitelman 3,9 miljoonasta eurosta noin 6 miljoonaan euroon johtuen asiakkaiden lisääntyneistä vaikeiden sairauksien hoidoista Oys:n erikoissairaanhoidossa. Yhtymähallitus lähettää raportin tiedoksi valtuustolle. Yhtymähallitus on aiemmin päättänyt talouden sopeutustoimista, muun muassa henkilöstön käytöstä, ostopalveluiden käytön arvioinnista ja hankintakiellosta.

Asia 6 Kajaanin kotisairaalatoiminta käynnistyy

Yhtymähallitus päätti, että kotisairaalatoiminta alkaa Kajaanissa 1. lokakuuta 2018. Samalla Kajaanin tehostetun kotihoidon toiminta muuttuu tavanomaiseksi kotihoidoksi. Tehostetun kotihoidon nykyiset asiakkuudet jatkuvat entisellään. Kotisairaalan ja kotihoidon työnjako suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena.

Asia 14 Voimaperheet -toimintamallin pilotoinnin jatko vuonna 2019 - 2020

Yhtymähallitus päätti jatkaa yhteistyötä Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kanssa. Voimaperheet-toiminnalle varataan 101 640 euroa vuosille 2019–2020. Voimaperheet-hanke tutkii ja kehittää Internetin ja puhelimen kautta tarjottavaa etähoitoa. Ohjelma on kehitetty pienten lasten käytösongelmien ennaltaehkäisevään hoitoon.  Kainuussa mukana on ollut 60 perhettä. Kainuussa on tällä hetkellä yhteensä 168 toimintaohjelman kriteerit täyttävää perhettä.

Asia 17 Väliaikaisen hammashoitolan tilat  

Yhtymähallitus päätti vuokrata Kajaanin kaupungilta tontin Teerikatu 5:stä. Soidinsuon koulun vieressä olevalle tontille rakennetaan väliaikainen hammashoitola. Tontin vuokra on 880 euroa vuodessa. Hammashoitola rakennetaan tilaelementeistä. Rakennukseen tulee viisi hoitohuonetta, odotustilat, sosiaalitilat sekä tekniset ja varastotilat. Kuntayhtymä järjestää tarjouskilpailun toimitilojen hankinnasta.

Asia 18 Uusien toimitilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle  

Yhtymähallitus päätti pyytää perhekeskuksen korjausaikataulun ja korjaussuunnitelman 9.10.2018 mennessä.