Tiedote 19.09.2019

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 18.9.2019

Li­sä­tie­to­ja ja liit­teet:

Kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/73082/meeting/10288

Asiat 3 ja 4 Talouden tasapainottamistoimet ja osavuosiraportti 1.1.–30.7.2019

Kainuun soten yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019–2023. Tasapainottamisohjelman mukaisesti toteutettavat toimenpiteet tuodaan vielä erikseen yhtymähallituksen päätettäväksi.

Tasapainottamisohjelman (yhtymähallituksen esityslistalla ja liitteenä) mukaan Kainuun sote tekee useita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia sekä käynnistää palvelurakenteen uudelleen tarkastelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko rakennetaan uudelleen asiakkaan näkökulmasta katsottuna, saatavuus ja saavutettavuus edellä ilman kuntarajoja. Kuntiin muodostetaan hallitusohjelman mukaiset sote-keskukset, joissa on palvelutarpeen mukainen palveluvalikoima. Kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut, ensihoito, tehostettu palveluasuminen ja muut asumisen ratkaisut säilyvät kunnissa.

Perusperiaate on, että Kainuun sote järjestää ainoastaan sille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 talousarvioon ei varata enää määrärahaa ei-lakisääteisiin tehtäviin, esimerkiksi järjestöavustuksiin, ellei yhtymähallitus päätä erikseen ottaa niitä talousarvioon.

Kainuun soten yhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että heinäkuun 2019 loppuun ulottuvan talouden osavuosiraportin ennusteen mukaan Kainuun soten kuluvan vuoden tilikauden tulos toteutuu 17 milj. euroa suurempana kuin alkuperäinen 3,2 miljoonan alijäämä. Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ovat ilman liikelaitosta 329,1 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 335,8 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen 3,2 milj. euroa. Talousarvio on kuntien antaman tiukan määrärahan vuoksi 14,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteuma. Heinäkuun toteuman perusteella laaditun vuosiennusteen mukaan arvioidaan, että toimintakulut ylittävät käyttösuunnitelman 14,4 milj. euroa ja toimintatuotot toteutuvat 3,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Kuntien antaman tiukan talousarviomäärärahan vuoksi asiakaspalveluihin ei ole pystytty varaamaan rahoitusta riittävästi. Lisääntyneen hoidon tarpeen vuoksi asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 3,7 milj. euroa suurempana verrattuna talousarvioon.

Asia 10 Kajaanin ateria- ja puhtaanapitopalvelujen henkilöstönsiirtosopimus  

Yhtymähallitus hyväksyi ateria- ja puhtaanapitopalvelujen henkilöstön siirtoa Kajaanin kaupungin Mamselli -liikelaitokselta Kainuun sotelle koskevan henkilöstön siirtosopimuksen. Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottamista koskeva muutos on tarkoitus toteuttaa liiketoiminnan luovutuksena. Henkilöstön siirtosopimuksessa sovitaan Kainuun sotelle siirtyvän henkilöstön siirrosta ja siirron toteutuksesta. Siirtyvän henkilöstön määrä tarkentuu lopullisesti marraskuussa 2019.   

Asia 11 Uuden sairaalan uusi kanttiini soten omaksi toiminnaksi

Yhtymähallitus hyväksyi Kainuun uuden sairaalan uuden kanttiinin toiminnan järjestämisen Kainuun soten omana toimintana. Kesään 2021 saakka kanttiinin toiminta on ravintokeskuksen toimintaa tukevaa toimintaa eli siihen saakka, kun keskussairaalan nykyisen kanttiinin tilojen vuokrasopimus on umpeutunut. Kesästä 2021 lähtien toiminta laajenee kattamaan kanttiinitoiminnan kokonaisuudessaan.

Asia 20 Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Yhtymähallitus päätti, että työtoiminnan ohjaajien vakanssit muutetaan sosiaaliohjaajien viroiksi. Muutos koskee Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen vakansseja. Nimike- ja palvelussuhteen muutoksen avulla kyseessä olevat työntekijät toimia pitkäaikaistyöttömien kanssa tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Muutoksesta arvioidaan syntyvän pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä.

Asia 22 Asiakaskokemuksen kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kokeilu  

Yhtymähallitus hyväksyi asiakaskokemuksen mittauspilotin ja RAI-vaikuttavuustiedon hyödyntämisen pilotin. Uudentyyppisen asiakaspalautteen keräämisen kokeilussa asiakkaalle lähtee palvelutapahtuman jälkeen kysely tekstiviestinä matkapuhelimeen. Kokeilu toteutetaan tänä vuonna. Se kohdentuu perusterveydenhuoltoon sekä lääkärin että kansanterveyshoitajan ja sairaanhoitajan vastaanottokäynteihin sekä vanhuspalveluihin.

Asia 23 Sosiaalihuollon asiakastiedon Kanta-arkiston käyttöönotto  

Hallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä käsitteli kokouksessaan erillisinä päätöksinä turvakotipalvelun järjestämistä sekä ryhmämuotoisen päihde- ja avokuntoutuksen omaksi toiminnaksi ottamista. Yhtymähallitus päätti molemmat asiat esittelytekstin mukaisesti.

Turvakotipalvelu: Yhtymähallitus päätti, että turvakotipalvelun järjestämiseksi haetaan valtionapua myös vuosina 2020–2023. Mikäli valtionapua turvakotipalvelun järjestämiseen ei saada, turvakotipalvelun järjestäminen Kainuun soten toimesta  lopetetaan ja turvakotipalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan valtionavustuksen piirissä olevien palveluntuottajien palveluihin.

Ryhmämuotoisen päihde- ja avokuntoutuksen omaksi toiminnaksi ottamista: Yhtymähallitus päättää ottaa toiminnan Kainuun soten omaksi toiminnaksi. Jos valtionosuutta on mahdollisuus saada, niin sitä haetaan.