Tiedote 02.11.2017

Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 01.11.2017

Lisätietoja ja liitteet:

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/41499/meeting/10151

Vs. kuntayhtymän johtaja Esa Ahonen 050 068 6024

Asia 3 Talouden seurantaraportti 1.1. – 30.9.2017

Kainuun soten talouden seurantaraportissa (1.1. – 30.9.2017) vuoden 2017 talousarvio näyttää syyskuun lopun tilanteen mukaan arvioituna toteutuvan n. 2,3 milj. euroa ylijäämäisenä.

Asia  6 Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokousaikataulu kevätkaudella 2018  

Yhtymähallitus päätti, että yhtymähallituksen kokoukset sekä yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston talousseminaari  kevätkaudella 2018 pidetään seuraavasti: 

keskiviikkona 24.01.2018 klo 10.00  

keskiviikkona 14.02.2018 klo 10.00   

keskiviikkona 07.03.2018 klo 10.00   

keskiviikkona 28.03.2018 klo 10.00   

keskiviikkona 25.04.2018 klo 10.00   

keskiviikkona 23.05.2018 klo 10.00   

keskiviikkona 13.06.2018 klo 10.00   

Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston talousseminaari:  to 19.04.2018 klo: 9:00

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kokoustila Brahessa Kajaanin kaupungintalolla osoitteessa: Pohjolankatu 13, 3 krs.  Kajaani 

Samalla yhtymähallitus päätti, että yhtymävaltuuston kokoukset kevätkaudella 2017 pidetään seuraavasti: 

keskiviikkona 20.06.2018 klo 10:00

Asia  7 Kainuun soten seulontaohjelma  

Suomessa kohdunkaulasyöpää ehkäisevä seulontaohjelma kohdistuu 30–60-vuotiaisiin naisiin viiden (5) vuoden välein (Vna seulonnoista 339/2011). Joissakin kunnissa/alueilla seulotaan myös 25- tai 65-vuotiaita. 

EU:n seulontasuosituksen mukaan ko. seulonta tulisi aloittaa 25–30-vuoden iässä ja sitä tulisi jatkaa vähintään 60 vuoden ikään.  Kansallisen 65-vuotiaiden seulonta vähentää kohdunkaulasyövän ilmaantuvuutta. Myös kohdunkaulasyövän kuolleisuus vähenee 5 vuoden seurannassa. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutoksista annetun käypä hoito suosituksen työryhmä suosittaa, että seulonta ulotettaisiin valtakunnallisesti 65-vuotiaisiin.

Seulontaohjelman laajentaminen esitetyllä tavalla uusien ikäluokkien osalta on enimmillään noin 11 000 euroa vuodessa. Yhtymähallitus päätti seulonnan laajentamisesta Kainuussa 65-vuotiaisiin.

Kainuun sote järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti (339/2011, 2 §) seuraavat seulonnat 1.1.2018 alkaen:

1) rintasyöpäseulonta 50–69 -vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille 20–26 kuukauden välein; 

2) kohdun kaulaosan syövän seulonta 30–65 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein (asetuksen mukaan 30–60); 

3) raskaana oleville: 

  a) varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10+0–13+6 

  b) kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan avulla (seerumiseulonta raskausviikolla 9+0–11+6 ja niskaturvotuksen        mittaus yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0–13+6) tai vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen seerumiseulonnan avulla  raskausviikolla    15+0–16+6 ja  c) ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien  selvittämiseksi raskausviikolla 18+0–21+6 tai raskausviikon  24+0 jälkeen. 

Lisäksi Kainuun sote järjestää seuraavia muita seulontoja 339/2011, 3 §):

4) suolistosyövän seulonta 

5) synnynnäisten aineenvaihdantasairauksien seulonnat: synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu (CAH), rasvahappo- oksidaatiohäiriöt (MCAD ja LCHAD), glutaarihappovirtsaisuus  tyyppi I (GA 1) sekä fenyyliketonuria (PKU).

Asia 8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) toiminnan yhtiöittäminen

Yhtymähallitus päätti hyväksyä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (Nordlab) toiminnan yhtiöittämisen valmistelun.

Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia. Tavoitteena on, että asiakas pääsisi nopeammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle ja muihin palveluihin. 

Maakuntien omistamana In-house yhtiönä NordLab ei voisi tuottaa palveluja kilpailluilla markkinoilla. In-house yhtiönä NordLab voi toimia ainoastaan sairaalalaboratoriona tuottaen palveluja maakuntien liikelaitoksille ja liikelaitoksen sote- keskuksille.

Tulevien sote-keskusten laboratoriotoimintojen vuotuinen liikevaihto on yli 200 Me, joten kyse on myös kansantaloudellisesti merkittävästä toiminnasta. NordLabin osalta tämä tulevien sote- keskusten laboratoriotoiminta vastaa noin 40 %:a tämän hetkisestä liikevaihdosta. Mikäli tämä osuus NordLabin toiminnasta siirtyisi yksityisille toimijoille, tarkoittaisi tämä merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä (irtisanomiset, lomautukset, toimipisteiden lakkauttamiset). NordLabin toiminta-alueella työskentelee tällä hetkellä noin sata laboratorioalan ammattilaista tulevissa sote-keskuksissa. Tästä syystä tulisi tähän haasteeseen vastata ja olla mukana kilpailemassa näistä markkinoista.  Markkinoilla toimimalla turvataan myös lähipalvelut harvaan asutuilla alueilla. Markkinoilla toimiva yhtiö mahdollistaa myös yhteistyön yksityisen terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Asia 9 Kainuun Uusi sairaala tuotannonohjausjärjestelmän hankintakriteerit

Yhtymähallitus vahvisti kuntayhtymän johtajan päätöksellään 8.6.2017 § 9 hyväksymät tuotannonohjausjärjestelmän hankintakriteerit ja valtuuttaa hankintayksikön tekemään tarjouspyyntöön teknisluontoisia tarkennuksia.

Hankintamenettelyksi on valittu neuvottelumenettely. Päätöksellä 14.7.2017 § 19 neuvottelumenettelyyn on valittu Fujitsu Finland Oy, Nortal Oy ja Tieto Finland Oy & Imatis. Ehdokkaiden kanssa on käyty neuvottelut, jonka jälkeen hankintayksikkö pyytää lopullisella tarjouspyynnöllä ehdokkailta lopulliset tarjoukset. Lopullisten tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus 40 % ja laadun 60 % tarjouspyynnöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Asia 10 Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta Kainuun sotessa

Yhtymähallitus hyväksyi paikallisen sopimuksen työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ajalla 1.1.2018 – 31.12.2021  sekä paikallisen sopimuksen edustuksellisesta yhteistoimintaorganisaatiosta.

Asia 14 Terapia- ja kuntoutuspalveluiden hankintapäätös

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut terapia- ja kuntoutuspalvelut 25.8.2017 julkaistulla tarjouspyynnöllä 132504. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt hankintakriteerit 23.8.2017 § 243. 

Hankinta koskee seuraavia terapia- ja kuntoutuspalveluja: fysioterapia, lymfaterapia, puheterapia, toimintaterapia, ratsastusterapia, musiikkiterapia, jalkaterapia, jalkahoito ja rintamaveteraanien kuntoutuspalvelujen osalta fysioterapia-, jalkojenhoito- ja hierontapalveluja.  Hankintakausi alkaa aikaisintaan 1.1.2018 ja kestää neljä vuotta.  Lisäksi hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optiomahdollisuus.  Hankinnan kohteeseen sisältyy optiomahdollisuus erikseen vuosille 2022 ja 2023.

Määräaikaan 28.9.2017 klo 12:00 mennessä saapui 38 tarjousta.

Asia 15 Kotikuntoutuksen pilotin käynnistäminen ja siihen liittyvät asiakasmaksut 1.12.2017  alkaen

Yhtymähallitus päätti käynnistää kotikuntoutuksen pilotin Sotkamossa 1.12.2017 alkaen.  Yhtymähallitus hyväksyi kotikuntoutuksen asiakasmaksuperusteet siten että säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille moniammatillinen kotikuntoutus sisältyy kotihoidon kuukausimaksuun. Asiakkaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä, yksittäinen ohjaus- ja neuvontakäynti maksaa 9,50 euroa.  Viikkohinta silloin kun kuntoutus toteutetaan kahtena tai useampana käyntinä viikossa on 19,00 euroa.

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 18.10 2017 (§ 273) Uusi sairaala –konseptin mukaisten toimenpideohjelman, jossa osa keskussairaalan ja terveyskeskusten vuodeosastoilla  annettavasta palvelusta on tarkoitus korvata vuonna 2018 näitä vastaavilla avosairaanhoidon palveluilla ja muilla kotiin vietävillä palveluilla.

Kotikuntoutuspilotin aikana haetaan kokemuksia kotikuntoutuksen toimintamallista, jota lähdetään kehittämään ja mallintamaan edelleen eteenpäin. Moniammatillisessa kotikuntoutustiimissä työskentelee yksi fysioterapeutti, yksi toimintaterapeutti sekä kuntouttava lähihoitaja. Tiimi tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa kotihoidon ja muiden asiakkaan tarpeenmukaiseen hoitoon osallistuvien kanssa huomioiden myös omaisten ja verkostojen mahdollisuudet tukea kuntoutumista.

Kotikuntoutusjakson tavoitteena on tukea ja parantaa asiakkaan toimintakykyä, mahdollisimman itsenäistä suoriutumista ja kotona selviytymistä niin, ettei pysyvää kotihoidon tarvetta synny tai se on pienempi kuin ilman kotikuntoutusta. Tavoitteena on siis ennaltaehkäistä raskaampaa ja kalliimpaa palveluntarvetta tai jopa vähentää niiden tarvetta. 

Kotikuntoutusjakson kesto on 1 – 4 viikkoa, jonka pituus määräytyy asiakkaan kuntoutustarpeen mukaan.  Moniammatillinen kotikuntoutustiimi tekee alkuarvioinnin ja päättää kuntoutuksen toteutuksesta mm. asiakkaan tarpeen, tavoitteiden ja sitoutumisen mukaan sekä tekee loppuarvioinnin ja sopii kontrollikäynnin kuntoutusjakson jälkeen. Jaksototeutetaan moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan ja omaisten, kotihoidon ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden (esim. muistihoitaja, ravitsemusterapeutti) kanssa. Kotikuntoutuksessa on keskeistä asiakkaan oma aktiivinen rooli kuntoutujana, jota kotikuntoutuksessa vahvasti tuetaan. Myös omaisten ja läheisten tuki on tärkeää.

Kotikuntoutuspilotin asiakkaaksi ohjaudutaan terveyskeskussairaaloiden tai erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta, vaativan kuntoutuksen osastolta, kotihoidon sisältä tai päivystyksestä. Kotiin tarjottava kuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi henkilöille, jotka kotiutuvat sairaalasta ja/tai joiden toimintakyky on tilapäisesti alentunut ja joiden kuntoutus on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kotiympäristössä.  Kotikuntoutuksen pilotin asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita kotona asuvia kainuulaisia. 

Pilotointi toteutetaan nykyisillä resursseilla siten, että kotikuntoutus laajenee pilotoinnista saatavat kokemukset huomioon ottaen syksystä 2018 alkaen asteittain Kainuun soten vakiintuneeksi toimintamalliksi.

Asia 16 Lähihoitajan 13 toistaiseksi voimassa olevaa toimea määräaikaisten tilalle ja 10 uutta lähihoitajan toimea kotihoitoon 

Yhtymähallitus päätti seuraavat toistaiseksi voimassa olevat toimet:

Kajaanin kotihoitoon kolmetoista (13) lähihoitajan tointa, joiden kustannukset sisältyvät vanhuspalvelujen tulosalueen talousarvioesitykseen vuodelle 2018.

Kymmenen (10) uutta vakanssia vanhuspalvelujen tulosalueelle kotona asumista tukevat palvelut vastuualueelle 1.1.2018 alkaen. Kustannukset (400.000 euroa) lisätään vanhuspalvelujen tulosalueen talousarvioesitykseen vuodelle 2018.

Asia 17 Tila-asia: uusien toimitilojen vuokraaminen Kajaanin perhekeskukselle

Yhtymähallitus ohjeisti viranhaltijoita jatkovalmisteluista: selvitetään vaihtoehdot 1 ja 2 muita varteenotettavia vaihtoehtoja pois sulkematta seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Kuntayhtymän ja Kajaanin kaupungin tulee käydä keskustelu tiloista. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että työntekijöiden väistötilojen tarve selvitetään.

Asia 18 Vammaispalvelun vastuualueen omaishoidon vapaan palveluseteli sääntökirja

Yhtymähallitus hyväksyi vammaispalvelun vastuualueen omaishoidon vapaan palvelusetelisääntökirjan. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää lakisääteisiä sosiaalipalveluja ks. laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009).  (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalveluissa on käytössä palveluseteli omaishoidontuen vapaan järjestämiseen, minkä myöntämisperusteista ja arvosta on Kainuun soten hallitus päättänyt viimeksi 21.12.2016 (§ 341). 

Sääntökirja on asiakirja siitä, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu, kun Kainuun sote hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaalihuollon palveluntuottajaksi.  Sääntökirjalla tarkennetaan lainsäädännössä määriteltyjä asioita. Kainuun sotessa ei ole tällä hetkellä yhtä yhtenäistä sääntökirjaa, vaan sääntökirjoja on laadittu palvelusetelikohtaisesti. 

Sääntökirja sisältää yleisen osan ja palvelukohtaisen osan. Sääntökirjassa määritellään muun muassa palvelun järjestäjän ja palveluntuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. 

Sääntökirjassa on lisäksi huomioitu Avain kansalaisuuteen (henkilökohtainen budjetti) hanke. Hankkeen aikana kokeiluun osallistuvilla omaishoitajilla on mahdollisuus laajentaa omaishoidon vapaan järjestämistapaa kotipalvelun tukipalveluihin.

Asia 22 Kainuun soten osallistuminen yhteistyöhankkeisiin

Yhtymähallitus hyväksyy Kainuun soten osallistumisen yhteistyöhankkeisiin ja niihin liittyvät omarahoitusosuudet: 

1 )Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla, ajalle 1.3.2018 - 30.6.2020, omarahoitus 25 275 €.

2 )Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke, ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020,  omarahoitus 113 786 €.

Opi ja ohjaa hankkeen rahoituksen hakijana ja hallinnoijana toimii Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (KAO). Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulu Kamk sekä Kainuun sote. Rahoitusta on haettu ESR toimintalinjasta 4. 

Hanke on yhteistoimintahanke, jonka tavoitteena on kehittää uusi koulutussopimus / työharjoittelu malli Kainuun alueelle. Hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen siirtyminen osaksi työelämää entistä vahvemmin. Taustalla on valtakunnan tason muutokset.

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen rahoituksen hakijana ja hallinnoijana toimii Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja rahoitusta on haettu ESR toimintalinjasta 4.  Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Kainuun sote sekä Oulun yliopisto / Kajaanin yliopistokeskus / Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) koulutustoiminnan koordinoijana. 

Hankkeen taustalla on laaja-alainen ja jatkuva tarve pätevistä sosiaalityöntekijöistä Kainuussa. Sosiaalityöntekijöiden ikääntymisen seurauksena henkilöstön rekrytointi alueella vaikeutuu edelleen lähivuosina. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on tärkeää lakisääteisten, laadukkaiden sosiaalipalvelujen turvaamisen ja kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämisen kannalta.

Asia 23 Kainuun soten osallistuminen Spartakin hallinnoimaan So What –hankkeeseen

Yhtymähallitus hyväksyy osallistumisen Spartak Kajaani ry:n Työelämän ulkopuolella olevien päihde, laitos- ja rikostaustaisten ’nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla’ – hankkeeseen ja sen 31 000 €  omarahoitusosuuteen.Omarahoitusosuus jakaantuu seuraavasti; v. 2017: 5000 €, v. 2018: 16 000 € ja v. 2019: 10 000 €. 

Mikäli Spartak Kajaani ry saa hankkeen omarahoitukseen avustusta STEA:lta tai muulta taholta, saatu avustus tulee vähentää Kainuun soten omarahoitusosuudesta.

Spartak Kajaani ry on hakenut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämis- ja suunnitteluyksiköltä tukea omarahoitusosuuteen ESR, TL 5  rahoitteiseen hankkeeseensa ’Työelämän ulkopuolella olevien  päihde, laitos- ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn  vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla’. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän työ- ja toimintakykyä. Työpajavalmennuksen kohderyhmään kuuluvat alle 29- vuotiaat, päihde-ja laitostaustaiset nuoret, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa. Työpajatoiminnan asiakkaat ovat moniongelmaisia, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä heikkoon työasemaan joutuneita henkilöitä. Hankkeessa toteutetaan ehkäisevää päihdetyötä, jolla vahvistetaan kohderyhmän sosiaalisten taitojen, itsetunnon sekä nuoren oman arvomaailman rakentumista niin, että nuorella olisi taidot, joiden avulla rakentuu terveyttä edistävä tapa elää ja suhtautua asioihin.

Asia 25 Yhdistyksille ja järjestöille v. 2018  kohdeavustuksina myönnettävien avustusten  hakeminen

Yhtymähallitus päätti, 

1) edellyttäen, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion:

2) julistaa vuoden 2018 kohdeavustukset haettavaksi sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika on 20.11. - 29.12.2017. Avustushakemukset tulee toimittaa 29.12.2017 klo 15 mennessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle erillisen hakuohjeen ja haku- lomakkeen mukaisesti 

3) edellyttää, että avustettavien järjestöjen toiminta tukee kunta- yhtymän perustehtävää: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalistaturvallisuutta, 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja 3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta 

4) vuonna 2018 järjestöille myönnettäviä kohde- ja toiminta- avustuksia voivat hakea kuntayhtymän toiminta-alueella Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja (Suomussalmi) toimivien alueellisten järjestöjen lisäksi myös sellaiset järjestöt ja yhdistykset, joiden toiminta on kuntakohtaista ja/tai paikallista. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. 

5) että mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa Kainuun sotelle, 

6) että hakuohjeita on noudatettava ja avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta, 

7) että avustuksen käytöstä yhdistys raportoi Kainuun sotelle toimintavuoden lopussa ja 

8) että määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta  käsittelyyn.