16.12.2016

Kainuun soten vuoden työntekijä, esimies ja työyhteisö palkittiin 14.12.2016

Kainuun sote palkitsee vuosittain työntekijöiden ehdotusten perusteella vuoden työntekijän, esimiehen ja työyhteisön.

 

Vuonna 2016 vuoden työntekijäksi on valittu virastomestari Lauri Makkonen. Hän työskentelee Kajaanin perhekeskuksessa, lastensuojelun avohuoltoyksikössä vastuualueenaan lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

 

Vuoden esimieheksi on valittu osastonhoitaja Sirpa Parkkisenniemi. Hän työskentelee Kainuun keskussairaalassa kirurgian vuodeosaston 6 ja korva-, nenä- ja kurkkutautienpoliklinikan osastonhoitajana.

 

Vuoden työyhteisöksi on valittu Kajaanin terveyskeskussairaalan kuntoutusyksikkö.

 

Kainuun soten vuoden työntekijä, esimies ja työyhteisö valittiin nyt kolmannen kerran. Palkitsemisen tavoitteena on muistuttaa, että Kainuun soten työntekijöiden arkinen työ on kainuulaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä ja ratkaiseva asia. 

 

Lisätiedot:
Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja