Tiedote 27.11.2019

Kainuun soten vuoden 2020 talousarvio

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle Kainuun soten vuoden 2020 talousarvioesityksen hyväksymistä.

Talousarvioesityksen mukaan toimintakulut vuodelle 2020 ovat 337,9 miljoonaa euroa. Kuntakokouksessa sovittu kuntien maksuosuus on 290,8 miljoonaa euroa, eli sama kuin vuoden 2018 tilinpäätöksen maksuosuus. Vuoden 2020 talousarvio on noin 3,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuoden 2019 maaliskuusta lähtien yhtymähallitus on hyväksynyt laajoja talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden yhteisvaikutus on 6,9 M€. Kainuun sote tekee kuntien kanssa palvelusopimuksen, jossa määritellään koko maakunnan kattava palveluverkko. Kuntien kanssa tehdään palvelusopimus, jossa määritellään palvelutarpeen mukaiset ja saavutettavat lähipalvelut, alueelliset palvelut ja keskitettävät palvelut. Näillä muutoksilla pyritään kattamaan vuoden 2020 talousarvion arvioitu alijäämä (3,8 M€).

Uusi sairaala keskeinen investointi

Uuden sairaalan 1. vaihe on valmistunut ja otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Poistot nousevat 4,5 M€, rahoituskulujen nousu on 0,3 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän investointeihin on varattu yhteensä 36,6 miljoonaa euroa. Investointirahaa käytetään mm. tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien uudistamiseen sekä muihin koneisiin ja kalustohankintoihin. Uudisrakentamiseen on varattu 32,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa eli 29,5 miljoonaa euroa käytetään Uusi sairaala -hankkeeseen. Uuteen ravintokeskukseen varataan 2,8 miljoonaa euroa. Muiden kiinteistöjen korjaamiseen on varattu 0,5 miljoonaa euroa ja keskussairaalan pysäköintipaikkojen muutokseen 250 000 euroa.