Tiedote 21.11.2018

Kainuun soten vuoden 2019 talousarvio

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle Kainuun soten vuoden 2019 talousarvioesityksen hyväksymistä.

Vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaan toimintakulut vuodelle 2019 ovat 329,1 miljoonaa euroa. Kuntakokouksessa sovittu kuntien maksuosuus on 276 miljoonaa euroa. Maksuosuus on vajaat 1,2 M€. euroa (0,43 %) suurempi kuin vuoden 2017 tilinpäätöksen maksuosuus. Muun muassa yleinen kustannustason nousu ja palkkaratkaisut aiheuttavat menopaineita, minkä vuoksi vuoden 2019 talousarvio on noin 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tiukan raamin vuoksi talousarvio ei sisällä muita uusia vakansseja kuin kolme kansanterveyshoitajan tehtävää.

Talousarvio 2018 oli 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja se kasvaa syyskuun loppuun ulottuvan toteuman pohjalta laaditun vuosiennusteen 9,8 miljoonaan euroon. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 5,3 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Tilanne johtuu pääasiassa asiakkaiden vaikeiden sairauksien lisääntyneestä hoitotarpeesta yliopistosairaaloissa. Tältä osin ylitys on noin 2,8 miljoonaa euroa verrattuna tilinpäätökseen 2017. Muita asiakaspalvelujen ostoja, joiden arvioidaan ylittyvän, ovat muun muassa laitoshoidon ostot valtion sairaalasta, ostot HUS:sta ja KYS:stä sekä kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon ostot. Lisäksi uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät matalien rakennusten purkamisesta johtuvat poistot (1,3 miljoonaa euroa) lisätään vuoden 2018 kuluiksi.

Vuoden 2018 lopulliseksi kuntamaksuosuudeksi näyttää muodostuvan 279,8 miljoonaa euroa. Kuntakokouksessa vuodelle 2019 sovittu maksuosuus on 276 M€, joten Kainuun soten vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuus on 3,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuodelle 2018 ennakoitu lopullinen maksuosuus. 

Kuntayhtymän investointeihin on varattu vuonna 2019 49,5 miljoonaa euroa. Tästä 2,3 miljoonaa euroa käytetään Kainuun soten tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan. Muihin koneisiin ja kalustohankintoihin on varattu miljoona. Uudisrakentamiseen on varattu 46,1 miljoonaa, josta 45,3 miljoonaa euroa menee Uusi sairaala -hankkeeseen ja 0,2 miljoonaa vammaispalvelujen asumisyksikköön. Keskussairaalan kiinteistöjen korjauksiin on varattu 0,5 miljoonaa euroa, Kuusanmäen rakennusten korjaus- ja muutostöihin 0,1 miljoonaa euroa. Keskussairaala-alueen pysäköintipaikkojen muutoksiin ennakoidaan tarvittavan 60 000 euroa. Investointeihin varataan lainarahoitusta 45 M€.

Talousarvioesityksen 2019 toimintatuotot nousevat 2,8 prosenttia kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuottoja nostaa kuntien maksuosuuden lisäys. Toimintakulut nousevat 1,8 prosenttia kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Vuoden 2018 syyskuun toteumaennusteeseen verrattuna talousarvioesityksen toimintakulut kasvavat vain 0,7 prosenttia.

Lisätietoja:

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapani Kemppainen 040 520 0063

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen 050 404 1224