Tiedote 28.03.2018

Kainuun soten tilinpäätös plussan puolella

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintavuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Vuoden 2017 tilinpäätös muodostui 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa 2017 arvioitiin päästävän nollatulokseen. Perussopimuksen mukaan sote kuntayhtymä maksaa kunnille tilinpäätöksessä muodostuneen 1,2 miljoonan euron ylijäämän. Kuntien maksuosuus laski 0,4 % alkuperäisestä talousarvioon/käyttösuunnitelmaan 2017 varatusta maksuosuudesta.   

Kuntayhtymän johtajan Maire Ahopellon mukaan vuoden 2017 talousarvio toteutui hyvin, sillä vuodesta 2016 vuoteen 2017 toimintakulujen kasvu oli ainoastaan 0,1 prosenttia.

Tilinpäätös 2013 > tilinpäätös 2014: 4,4, %

Tilinpäätös 2014 > tilinpäätös 2015:  3,6 %

Tilinpäätös 2015 > tilinpäätös 2016:  0,3 %

Tilinpäätös 2016 > tilinpäätös 2017:  0,1 %

Toimintakulujen kasvu erittäin alhainen jo kahden perättäisen toimintavuoden osalta. 

Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty kustannustehokkaaksi palvelutasoa heikentämättä. Henkilöstökulut alittuivat 3,5 miljoonaa euroa arvioidusta. Kilpailukykysopimus vaikutti osaltaan  henkilöstökulujen alittumiseen. Kuitenkin henkilötyövuosien lukumäärä kasvoi vuoden 2016 tilinpäätöksestä (3 362 HTV) vuoden 2017 tilinpäätökseen (3 368 HTV) 6 henkilötyövuodella. Muut palvelujen ostot alittuivat arvioiduista 1,1 miljoonaa euroa ja vuokrat 1,2 miljoonaa euroa. Aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut alittuivat arvioidusta noin 0,3 miljoonaa euroa. 

Asiakaspalvelujen ostot ylittivät talousarvioon varatun määrärahan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla. Oulun yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat 0,3 miljoonaa euroa, mutta Helsingin ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset nousivat edellisvuoteen verrattuna yhteensä 0,9 miljoonaa. Avustuksissa (esim. toimeentulotuki, palvelusetelit) määrärahan alitus oli 0,9 miljoonaa euroa. Toimintatuotoissa terveydenhuollon asiakasmaksutuotot toteutuivat 0,2 miljoonaa euroa arvioitua paremmin.

Investoinneista merkittävin oli Kainuun uusi sairaala -hanke, jossa päästiin rakennustöiden toteutusvaiheeseen. Maanrakennusvaihe ajoittui helmi-kesäkuulle ja perustus- ja runkotyöt käynnistyivät kesäkuussa. Työt ovat vuoden aikana edenneet ylimmän eli seitsemännen kerroksen tasalle ja osassa rakennusta on päästy sisätyövaiheisiin. Myös rakennuksen julkisivuelementtien asennukset käynnistyivät loppuvuoden aikana. Toteutuneet investointikustannukset vuonna 2017 olivat 27,1 miljoonaa euroa, josta Kainuun uusi sairaala – hankkeeseen käytettiin 23 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

maire.ahopelto@kainuu.fi, 044 7773 033

Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen,

eija.tolonen-manninen@kainuu.fi, 050 4041224